Law | Sophia University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law | Sophia University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Law

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Sophia University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành  hoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành Global StudieshoặcNgành SPSF(Sophia Program for Sustainable Futures)hoặcNgành TheologyhoặcNgành HumanitieshoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Foreign StudieshoặcNgành Human Sciences của Sophia University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Sophia University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

上智大学 | Sophia University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Law

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 102-8554
Địa chỉ liên hệ 7-1 Kioi-cyo, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 03-3238-3167
Fax 03-3238-3262
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 19người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 5người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 41người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 41người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 860,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 272,650 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú Please refer to the university's website for statistics on entrance examinations, including admission capacity, examination methods, the number of applicants, and so on.
https://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/gakubu_ad/gaikokujin/gaikoku.html

Also, please refer to the university's website for more information on tuition fees.
https://www.sophia.ac.jp/jpn/studentlife/tuition/gakuhi.html
Khoa Law, International Legal Studies, Legal Studies of the Global Environment
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Foreigners
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 7 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 8 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 9 năm 2023 , Ngày 30 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 9 năm 2023 , Ngày 12 tháng 10 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 10 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The end of the application period is the closing date for web applications.

Selection is a two-step method. Only applicants who pass the first exam will take the second exam.
For details, refer to the following site.
https://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/gakubu_ad/gaikokujin/gaikoku.html

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 13 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học