ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาแต่ละประเภท | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > ที่ปรึกษาแต่ละประเภท

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาแต่ละประเภท

ที่ปรึกษาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ที่สำนักงานเทศบาลของแต่ละองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะมีศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวเมืองอยู่ ระยะหลังมานี้มีการรับเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติด้วยและมีอีกหลายพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเช่นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติหรือการจัดอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเป็นต้น แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเฉพาะนักเรียนเท่านั้น การที่จะปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อเฉพาะของนักศึกษา เป็นต้นให้ติดต่อสอบถามกับองค์กรให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติของเอกชนอาจจะได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกว่า หากมีข้อสงสัยเกียวกับการบริหาร・การใช้ชีวิตขอให้ติดต่อสอบถามกับสำนักงานเขตตำบล・เมือง เป็นต้น (1) ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติของเขตโตเกียว

สมาคมความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเขตเมืองในกรุงโตเกียวมีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติที่สามารถรองรับได้หลายภาษา นอกจากนี้ยังมีรายชื่อศูนย์ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเช่นกฎหมาย・สถานภาพการพำนักอาศัย,ด้านการแพทย์,นักศึกษาต่างชาติ เป็นต้นด้วย

http://www.tokyo-icc.jp/


(2) สำนักงานให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติของกรุงโตเกียว(สามารถโทรศัพท์・ปรึกษาด้วยตนเองได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ที่อยู่: 2-8-1 Tokyo Government Office 1st Building 3rd Floor Shinjuku-Ku Nishishinjuku 〒163-8001 
การเดินทาง : เดินเท้าจากสถานี JR Shinjuku 10 นาที
รายละเอียด: ปัญหาด้านการแพทย์・กฎหมาย・การใช้ชีวิตประจำวัน จะได้รับความช่วยเหลือด้านทนายความ・ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการจัดเก็บภาษี เป็นต้นตามความจำเป็น โดยเจ้าหน้าที่ประจำ

ภาษาที่รองรับและเวลาทำการ:
เกาหลี 03-5320-7700 (พุธ) 9:30-17:00
อังกฤษ 03-5320-7744 (จันทร์~ศุกร์) 9:30-17:00
ภาษาจีน 03-5320-7766 (อังคาร・ศุกร์) 9:30-17:00 (3)「หน่วยงานที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน」ฝ่ายปกป้องสิทธิมนุษยชน สำนักงานกฎหมายกรุงโตเกียว(สามารถโทรศัพท์・ปรึกษาด้วยตนเองได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ที่อยู่: Kudan 2nd Incorporation Government Office Bilding 1-1-15 Kudan Minami ,Chiyoda-Ku 〒102-8225 TEL:03-5213-1372
รายละเอียด: เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก จะดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชนของผู้ที่มารึกษาดังนั้นถึงจะมาทำงานแบบผิดกฎหมายก็จะไม่มีการแจ้งตำรวจโดยตรง

ภาษาที่รองรับและเวลาทำการ:
จันทร์~ศุกร์ 9:00-17:00 ภาษาญี่ปุ่น
จันทร์ 13:30-16:00 ภาษาเกาหลี
อังคาร・木พฤหัสบดี13:30-16:00 ภาษาอังกฤษ・ภาษาเยอรมัน

ศุนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายของสมาคมทนายความ

แต่ละจังหวัดในญี่ปุ่นจะมีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎมายของสมาคมทนายความญี่ปุ่นอยู่สำหรับการปรึกษาของชาวต่างชาติจะมีบางแห่งที่มีล่ามช่วยรองรับเป็นกรณีพิเศษด้วยแต่การที่ไปกับเพิ่อนชาวญี่ปุ่นหรือคนที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องจะดีกว่า (1) รายชื่อสมาคมทนายความทั่วประเทศ

http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html

(2) โฮมเพจของสหพันธ์ทนายความญี่ปุ่น

http://www.nichibenren.or.jp/index.html

ปรึกษาเริ่องทุกข์ใจทางโทรศัพท์

เมื่อมาใช้ชีวิตโดยห่างจากประเทศของตนมาย่อมหนีความทุกข์ใจหลายๆเรื่องไม่ได้ใช่หรือไม่ ในเวลาอย่างนั้นไม่ควรเก็บความทุกข์ไว้ในใจเพียงคนเดียว ขอให้ลองโทรศัพท์ปรึกษาดู

(1) ศูนย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทั่วประเทศ「บริการที่ปรึกษาทางโทรศัพท์」
http://www.find-j.jp/zenkoku.html
(2) องค์กรให้ข้อมูลฟรีทางโทรศัพท์
Japan Hotline TEL:03-3586-0110
เวลา : จันทร์~ศุกร์ 10:00-16:00
ภาษาที่รองรับ:ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
รายละเอียด: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาวัฒนธรรมญี่ปุ่น・ประเพณี,การแพทย์・การศึกษา และอื่นที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับญี่ปุ่น

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม