ท้าทายกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นยากหรือไม่ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > การเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นยากหรือไม่

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ท้าทายกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

การเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นยากหรือไม่

การที่คิดว่าเมื่อได้ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นและใช้ชีวิตที่มีค่าในช่วงวัยรุ่นที่ญี่ปุ่นแล้วไม่เพียงแต่จะพยายามทำให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นแต่อยากจะสร้างความสัมพันธ์สนิทสนมเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากการเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นจะเป็นผลสำเร็จของการศึกษาต่อที่มีค่าต่อเนื่องถึงช่วงหลังจากกลับประเทศด้วย

พยายามสร้างความเป็นเพื่อนโดยไม่ย่อท้อ

มีนักศึกษาต่างชาติบางคนที่กล่าวว่า「หากเป็นนักศึกษาต่างชาติด้วยกันจะเป็นเพื่อนกันได้เร็วแม้จะมาจากคนละประเทศ แต่การจะเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นอาจจะใช้เวลามากเกินไป 」 แน่นอนว่าการสร้างความสัมพันธ์เป็นเพื่อนระหว่างนักศึกษาต่างชาติด้วยกันเป็นเรื่องสำคัญแต่หากยึดติดเฉพาะนักศึกษาต่างชาติด้วยกันระหว่างที่ใช้ชีวิตประจำวันแล้วกลับจะทำให้คนญี่ปุ่นมองว่าเป็นการปิดกั้นไปได้ ดังนั้นจำเป็นต้องพยายามสร้างความเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่นแม้ว่าจะต้องใช้เวลาก็ตาม่าจะดีกว่าหรือไม่ หากสามารถเป็นเพื่อนสนิทได้เพียงแค่ 1 คนก็อาจจะเป็นช่องทางที่มีค่าในการติดต่อญี่ปุ่นของตนเองหลังจากที่กลับประเทศแล้วก็ได้

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม