แนะแนวการใช้ชีวิต วิธีการแยกขยะ,ทิ้งขยะ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > วิธีการแยกขยะ,ทิ้งขยะ

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แนะแนวการใช้ชีวิต

ปัญหาเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ชีวิตเมื่อเกิดการสะสมแล้วจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในไม่ช้าซึ่งก็เป็นปัญหากับคนญี่ปุ่นที่ถึงแม้จะรู้สึกตัวแต่ไม่พูดออกมาให้ชัดเจน แต่หากระมัดระวังโดยเอาใจเขามาใส่ใจเราแม้แต่กับเรื่องเล็กน้อยในการใช้ชีวิตประจำวันก็จะสามารถลดความตึงเครียดในการใช้ชีวิตในการศึกษาต่อได้

วิธีการแยกขยะ,ทิ้งขยะ

มีคนที่กำลังคิดว่า「ขยะ ไม่ว่าจะทิ้งอย่างไรก็เหมือนกัน」อยู่บ้างหรือเปล่า?แต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่นมีการแยกรูปแบบที่กำหนดไว้สำหรับขยะจากบ้านเรือนไว้ทั้งหมดหากไม่วางในสถานที่ที่กำหนด,ในวัน-เวลาที่กำหนดแล้วรถที่มาเก็บขยะจะไม่เก็บไปให้การปฏิบัติตามรูปแบบนี้เป็นก้าวแรกของการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

การแยกขยะ(ตัวอย่าง-กรณีของเมืองโตเกียว)

(ขยะเผาไหม้ได้) ・・・ (เศษอาหารจากห้องครัวเช่นปลา・ผัก เป็นต้น,กระดาษ,เสื้อผ้า,ผ้าอนามัย,ก้นบุหรี่ เป็นต้น)กรณีของเมืองโตเกียวแนะนำให้ใส่ถุงพลาสติกกึ่งใส(มีแคลเซียมคาร์บอเนต)มัดปากถุงเพื่อไม่ให้มีกลิ่น กรณีที่ใส่ถังพลาสติกออกมาต้องรีบเก็บเข้าไปหลังจากที่เก็บขยะแล้ว (ขยะเผาไหม้ไม่ได้)・・・ (ขยะที่ไม่สามารถเผากำจัดได้เช่นประเภทพลาสติก,โลหะ,แก้ว,กระเบื้องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผา,ยาง,หนัง,ของมีคม,เข็ม,หลอดไฟหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นต้น) วัตถุที่ไม่อันตรายจะเอาใส่ถุงที่มีความใสที่สามารถแยกแยะภายในได้ ส่วนเข็มให้เอาใส่ถังหรือกระป๋องปิดฝา,หลอดไฟขอให้พันด้วยกระดาษแล้วเขียนว่า「อันตราย」ด้วย กระป๋องสเปรย์,กระป๋องแก๊สตั้งโต๊ะอาจเกิดการระเบิดได้ดังนั้นขอให้ใช้สว่านหรือตะปูเจาะรูก่อนนำออกมาทิ้งด้วย (ขยะชิ้นใหญ่)・・・ การเก็บขยะชิ้นใหญ่(เฟอร์นิเจอร์,เครื่องใช้ไฟฟ้า,รถยนต์ เป็นต้น)จะมีค่าใช้จ่ายด้วย,เป็นระบบที่ต้องแจ้งความประสงค์ก่อน ขอให้แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ที่สำนักงานเพื่อขอให้จัดเก็บและกรณีที่จะนำขยะปริมาณมากออกมาทิ้งเนื่องจากกลับประเทศหรือย้ายที่พักขอให้รีบแจ้งด้วย

วันที่นำขยะออกมาทิ้ง

วัน・เวลาหรือสถานที่ที่จะนำขยะซึ่งคัดแยกแล้วออกมาทิ้งจะแตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาค ปกติแล้วการจัดเก็บขยะเผาไหม้ได้จะเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง,ขยะเผาไหม้ไม่ได้จะมาเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม