เลือกสถานศึกษาจาก วาคายามามหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> เลือกสถานศึกษาจาก วาคายามามหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก วาคายามามหาวิทยาลัย


ที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรคิอิ หันหน้าเข้าหามหาสมุทรแปซิฟิคและทะเลเซโตะไน คือจังหวัดวากายามะ(Wakayama)เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงจากภูเขาโคยะ(Koya) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังมีสภาพอากาศแตกต่างกันไปตามพื้นที่ ทั้งส่วนที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิคและส่วนที่ติดกับทะเลเซโตะไน เป็นจุดเด่นที่นักศึกษาต่างชาติจะสามารถสัมผัสอากาศอบอุ่นไปพร้อมกับลมทะเลได้ จังหวัดวากายามะยังโด่งดังในด้านที่เป็นจังหวัดที่มีผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น บรรดาผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามายังจังหวัดวากายามะเป็นสะพานเชื่อมไมตรีระหว่างจังหวัดกับนานาประเทศ แน่นอนว่านักศึกษาต่างชาติก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากจังหวัดวากายามะเช่นกัน ในด้านการเดินทาง สามารถใช้รถไฟไปทางโอซาก้า หรือใช้เรื่อเฟอร์รี่เพื่อไปทางโทคุชิมะได้

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด2สถาบัน หน้าที่ 1

วาคายามา / เอกชน

วาคายามา / รัฐบาล

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Kanagawa University
Sophia University
Tokyo International University
Kobe Gakuin University
Temple University, Japan Campus
Musashino Art University
Fukui University of Technology
Teikyo University
Rikkyo University
Kansai University
Osaka University of Tourism
Chuo University
Osaka University
Yokohama National University
Hokkaido University
Meiji Gakuin University
Showa Women's University
Daito Bunka University
Tokyo University of Social Welfare

【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2016 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม