เลือกสถานศึกษาจาก อิบารากิมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> เลือกสถานศึกษาจาก อิบารากิมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก อิบารากิมหาวิทยาลัย


จังหวัดอิบาราคิ (Ibaraki) เป็นจังหวัดที่มีความรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมต่างๆ โดยมีเมืองมิโตะ (Mito-shi) เป็นจุดศูนย์กลาง นอกจากมิโตะแล้ว ยังมีเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างเมืองทสึคุบะ(Tsukuba-shi)ซึ่งเป็นสถานที่แนะนำสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น เมืองทสึคุบะเป็นที่รู้จักจากการเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ในเมืองเพื่อการศึกษาและวิจัยทสึคุบะ (Tsukuba Science City)ซึ่งมีมหาวิทยาลัยนี้เป็นศูนย์กลาง มีการวิจัยในหลากหลายสาขาต่างๆมากมาย ภายในเมืองเพื่อการศึกษาและวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแห่งนี้ มีกว่า300หน่วยงาน และนักวิจัยมากกว่า20,000คน ในจำนวนนั้นเป็นนักวิจัยชาวต่างชาติกว่า 3,000 คน การมาศึกษาต่อที่จังหวัดอิบาราคินี้ จะสามารถรับอิทธิพลอันดีจากเหล่านักวิจัยต่างๆได้

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด8สถาบัน หน้าที่ 1

อิบารากิ / รัฐบาล

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
University of Tsukuba

University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back to a teacher-training school which opened in 1872. This was followed by the opening of the Tokyo University of Education in 1949, and in 1973 the un...
[«University of Tsukuba» ดูต่อ]

อิบารากิ / เอกชน

อิบารากิ / ท้องถิ่น

อิบารากิ / รัฐบาล

อิบารากิ / เอกชน

อิบารากิ / เอกชน

อิบารากิ / เอกชน

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Kanagawa University
Osaka University
Fukui University of Technology
Teikyo University
Hosei University
Tokyo International University
Rikkyo University
Yokohama National University
Showa Women's University
Tokyo University of Social Welfare
Hokkaido University
Sophia University
Daito Bunka University
Chuo University
Kobe Gakuin University
Musashino Art University
Meiji Gakuin University
Temple University, Japan Campus
Osaka University of Tourism
Kansai University

【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม