เลือกสถานศึกษาจาก อิบารากิมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก อิบารากิมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

> เลือกสถานศึกษาจาก อิบารากิมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก อิบารากิมหาวิทยาลัย

จังหวัดอิบาราคิ (Ibaraki) เป็นจังหวัดที่มีความรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมต่างๆ โดยมีเมืองมิโตะ (Mito-shi) เป็นจุดศูนย์กลาง นอกจากมิโตะแล้ว ยังมีเมืองที่เป็นที่รู้จักอย่างเมืองทสึคุบะ(Tsukuba-shi)ซึ่งเป็นสถานที่แนะนำสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น เมืองทสึคุบะเป็นที่รู้จักจากการเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ในเมืองเพื่อการศึกษาและวิจัยทสึคุบะ (Tsukuba Science City)ซึ่งมีมหาวิทยาลัยนี้เป็นศูนย์กลาง มีการวิจัยในหลากหลายสาขาต่างๆมากมาย ภายในเมืองเพื่อการศึกษาและวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแห่งนี้ มีกว่า300หน่วยงาน และนักวิจัยมากกว่า20,000คน ในจำนวนนั้นเป็นนักวิจัยชาวต่างชาติกว่า 3,000 คน การมาศึกษาต่อที่จังหวัดอิบาราคินี้ จะสามารถรับอิทธิพลอันดีจากเหล่านักวิจัยต่างๆได้

 • มหาวิทยาลัย
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
 • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด8สถาบัน หน้าที่ 1

 • มหาวิทยาลัย
 • อิบารากิ / รัฐบาล

筑波大学 | University of Tsukuba

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
University of Tsukuba

University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back to a teacher-training school which opened in 1872. This was followed by the opening of the Tokyo University of Education in 1949, and in 1973 the un...
[«University of Tsukuba» ดูต่อ]

University of Tsukuba รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • อิบารากิ / เอกชน

茨城キリスト教大学 | Ibaraki Christian University

Ibaraki Christian University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • อิบารากิ / ท้องถิ่น

茨城県立医療大学 | Ibaraki Prefectural University of Health Sciences

Ibaraki Prefectural University of Health Sciences รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • อิบารากิ / รัฐบาล

茨城大学 | Ibaraki University

Ibaraki University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • อิบารากิ / เอกชน

筑波学院大学 | Tsukuba Gakuin University

Tsukuba Gakuin University รายชื่อคณะวิชา

National University Corporation Tsukuba University of Technology รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • อิบารากิ / เอกชน

常磐大学 | Tokiwa University

Tokiwa University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • อิบารากิ / เอกชน

流通経済大学 | Ryutsu Keizai University

Ryutsu Keizai University รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Rikkyo University
Meiji Gakuin University
Chuo University
Teikyo University
Osaka University
Fukui University of Technology
Tokyo International University
Daito Bunka University
Temple University, Japan Campus
Kobe Gakuin University
Yokohama National University
Sophia University
Hosei University
Kansai University