ข้อควรระวังเมื่อจบการศึกษา การทักทายและการแจ้ง | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > การทักทายและการแจ้ง

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ข้อควรระวังเมื่อจบการศึกษา

หลังจากจบการศึกษาแล้ว ไม่ว่าคุณจะเลือกเดินไปในเส้นทางไหนก็ตาม ควรรวบรวมข้อมูล จัดระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในขณะที่ศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น และสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นวัสดุที่ล้ำค่าซึ่งแสดงถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากญี่ปุ่น

การทักทายและการแจ้ง

อย่าลืมไปทักทายและขอบคุณทุกคนที่ให้การดูแลระหว่างการศึกษาต่อด้วย จะใช้การเขียนจดหมายเพื่อทักทายก็ได้ นอกจากนี้การแจ้งที่อยู่เพื่อติดต่อไว้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อกับคนญี่ปุ่นหรือเพื่อนๆแต่ละประเทศที่รู้จักกันระหว่างศึกษาต่อซึ่งนั่นจะกลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับก้าวแรกของการเป็นคนที่ทำงานแล้ว

ระมัดระวังเรื่องการเก็บทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย

ที่ญี่ปุ่นเรียกว่า「A bird does not foul the nest that it is about to leave (ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อจะย้ายออก)」หากทิ้งเฟอร์นิเจอร์หรือขยะเป็นต้นไว้ในอพาร์ตเมนต์ที่จะย้ายออกแล้วก็จะกลายเป็นความประทับใจสุดท้ายที่ไม่ดีทั้งที่อุตส่าห์อยู่มาอย่างราบรื่นจนจบการศึกษา โดยเฉพาะเมื่อจะกลับประเทศมาทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยแล้วให้เจ้าของบ้านดูก่อนที่ยกเลิกสัญญากันเถอะ

เมื่อจะย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ต้องแจ้งเจ้าของบ้านล่วงหน้า 1 เดือน

เมื่อจะย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ต้องแจ้งเจ้าของบ้านล่วงหน้า 1 เดือนหากแจ้งกระทันหันจะถูกเรียกเก็บค่าเช่าห้อง 1 เดือน ขอให้ระวังเรื่องการค้างจ่ายค่าน้ำประปา・ค่าไฟฟ้าหรือค่าโทรศัพท์โดยเฉพาะค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

PageTop

<< Back  |  Index Page  

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม