การสมัครขอรับทุนการศึกษา ทำความเข้าใจข้อมูลโดยไม่มีตกหล่น・สมัครโดยไม่ย่อท้อ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > ทำความเข้าใจข้อมูลโดยไม่มีตกหล่น・สมัครโดยไม่ย่อท้อ

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่ต้องการจะขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะทางใช่หรือไม่ สิ่งที่น่าเสียดายคือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่จำกัดเป้าหมายเฉพาะบัณฑิตวิทยาลัยหรือระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 เท่านั้นไม่ค่อยมีทุนการศึกษาที่นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3 สามารถสมัครได้ กรณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทำความเข้าใจข้อมูลโดยไม่มีตกหล่น・สมัครโดยไม่ย่อท้อ

เพียงแค่องค์กรสนับสนุนทุนการศึกษาของเอกชนทั่วประเทศอย่างเดียวก็มีมากกว่า 300 องค์กรนอกจากนั้นยังมีทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเองหรือจากกลุ่มองค์กรท้องถิ่นด้วย สิ่งสำคัญคือทำความเข้าใจข้อมูลทุนการศึกษาในป้ายประกาศของสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้,ค้าหาทุนการศึกษาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของตนเอง,พยายามสมัครหลายๆครั้งโดยไม่ย่อท้อ นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาทุนการศึกษาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของตนเองตามระดับที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไว้(หลักสูตร),ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัด,สถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษา,ที่อยู่ของผู้รับ เป็นต้นได้จากหน้าค้นหาของการแนะนำทุนการศึกษาของโอมเพจนี้ได้

เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน

เงินทุนการศึกษาของระบบสนับสนุนนักศึกษาญี่ปุ่นดำเนินการด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวนคนที่ให้การสนับสนุนเยอะมาก,เรียกได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับทุนใช่หรือไม่ ระบบสนับสนุนค่าเล่าเรียนของนักศึกษาชาวต่างชาติของกระทรวงศึกษา,วัฒนธรรม,กีฬา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายการให้ทุนการศึกษา:นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย(หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาโท),นักศึกษาวิจัย(ระดับบัณฑิตวิทยาลัย),มหาวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษา(ตั้งแต่ชั้นปีที่4ขึ้นไป),สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง(หลักสูตรเฉพาะทาง),มหาวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญาหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ,
หลักสูตรเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษา,หลักสูตรการศึกษาเบื้องต้น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ค่าตอบแทน

เป็นทุนสำหรับผู้ที่ใช้ทุนส่วนตัวเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต เพื่อในการศึกษาภายในประเทศญี่ปุ่น โดยจะได้รับเงินทุนสนับสนุนรายละ 48,000 เยนต่อเดือน (หรือ 30,000 เยนต่อเดือนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น) โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับผลการเรียน และสถานะการเงิน ผู้ที่มีผลการสอบยอดเยี่ยมจากการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) สามารถจองขอรับทุนล่วงหน้าได้

○ติดต่อสอบถาม
สำหรับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนของนักศึกษาชาวต่างชาติของกระทรวงศึกษา,วัฒนธรรม,กีฬา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่หรือตามที่อยู่ข้างล่างนี้
แผนกส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศ ฝ่ายกิจการนักศึกษาต่างประเทศ ระบบสนับสนุนนักศึกษาญี่ปุ่น (องค์กรอิสระ)
 4-5-29 Komaba, Meguro-Ku,Tokyo 〒153-8503 TEL:03-6407-7454
สามารถดาวนืโหลดรายการทุนการศึกษาแบบPDF Fileจากโฮมเพจข้างล่างนี้
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html

ระบบยกเว้นค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย

แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีระบบยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยขึ้นอยู่กับเงินทุนของแต่ละสถาบัน กรณีของมหาวิทยาลัยเอกชนจำนวนมากดูเหมือนจะมีการลดค่าเล่าเรียนประมาณ 30 % โดยพิจารณาจากการตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจทั่วไปของนักศึกษา แต่ขอให้ติดต่อสอบถามศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศภายในสถาบันเนื่องจากจำนวนคนและระบบแตกต่างกันตามแต่ละสถาบัน มหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีระบบยกเว้นค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งหรือทั้งหมดสำหรับนักศึกษาที่ยากจนแต่เนื่องจากระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบสำหรับนักศึกษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่อดีตดังนั้นวิธีการประยุกต์ใช้กับนักศึกษาต่างชาติจึงมีหลากหลายและแตกต่างกันตามมหาวิทยาลัยเช่นเอกสารที่ยื่นหรือจำนวนคนที่สามารถขอยกเว้นได้ เป็นต้น มหาวิทยาลัยท้องถิ่นเองปกติแล้วก็มีระบบตามมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแต่ดูเหมือนมีบางแห่งที่ไม่ใช้กับนักศึกษาต่างชาติ รายละเอียดขอให้ติดต่อสอบถามผู้รับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัย

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม