เลือกสถานศึกษาจาก นิอิกาตะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก นิอิกาตะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

> เลือกสถานศึกษาจาก นิอิกาตะมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก นิอิกาตะมหาวิทยาลัย

จังหวัดนีงาตะ (Niigata) เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในภูมิภาคโคชินเอซึ มีสถานีนีงาตะซึ่งเป็นสถานีปลายทางของโจเอซึชินคังเซ็น เมืองนีงาตะ (Niigata-shi) ได้รับการกำหนดให้เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่ง นักศึกษาต่างชาติที่เลือกจังหวัดนีงาตะเป็นที่ศึกษาต่อสามารถเล่าเรียนไปพลางดื่มด่ำกับเสน่ห์ของจังหวัดนีงาตะที่มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ นอกจากนั้น จังหวัดนีงาตะ ยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงกับนักศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ทั้งประเทศจีนและรัสเซียก็ให้ความสำคัญเช่นกัน จึงเป็นสถานที่ที่อยากจะแนะนำให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องจากมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาจาก 2 ประเทศนี้ นอกจากนี้ ที่จังหวัดนีงาจะยังมีเกาะซาโดงาชิมะ (Sadogashima)ในช่วงหยุดเรียนของมหาวิทยาลัยลองเดินทางไปดู จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของนีงาตะที่แตกต่างไปอีกแบบ

 • มหาวิทยาลัย
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
 • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด15สถาบัน หน้าที่ 1

 • มหาวิทยาลัย
 • นิอิกาตะ / เอกชน

敬和学園大学 | Keiwa College

Keiwa College รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นิอิกาตะ / รัฐบาล

上越教育大学 | Joetsu University of Education

Joetsu University of Education รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นิอิกาตะ / รัฐบาล

長岡技術科学大学 | Nagaoka University of Technology

Nagaoka University of Technology รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นิอิกาตะ / ท้องถิ่น

長岡造形大学 | Nagaoka Institute of Design

Nagaoka Institute of Design รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นิอิกาตะ / เอกชน

長岡大学 | Nagaoka University

Nagaoka University รายชื่อคณะวิชา

Niigata University of Health and Welfare รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นิอิกาตะ / เอกชน

新潟経営大学 | Niigata University of Management

Niigata University of Management รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นิอิกาตะ / ท้องถิ่น

新潟県立看護大学 | Niigata College of Nursing

Niigata College of Nursing รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นิอิกาตะ / ท้องถิ่น

新潟県立大学 | University of Niigata Prefecture

University of Niigata Prefecture รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นิอิกาตะ / เอกชน

新潟工科大学 | Niigata Institute of Technology

Niigata Institute of Technology รายชื่อคณะวิชา

Niigata University of International and Information Studies รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นิอิกาตะ / เอกชน

新潟産業大学 | Niigata Sangyo University

Niigata Sangyo University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นิอิกาตะ / รัฐบาล

新潟大学 | Niigata University

Niigata University รายชื่อคณะวิชา

Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences รายชื่อคณะวิชา

Niigata University of Rehabilitation รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Hosei University
Yokohama National University
Fukui University of Technology
Rikkyo University
Tokyo International University
Kansai University
Temple University, Japan Campus
Kobe Gakuin University
Chuo University
Daito Bunka University
Sophia University
Osaka University
Meiji Gakuin University
Teikyo University