เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ベネッセコーポレーションでは、「JAPAN STUDY SUPPORT」会員サイト(以下、「本サイト」といいます)のご利用にあたってご提供いただく個人情報を以下の方針で取り扱います。

1.当社では、個人情報保護法その他関連する法令・ガイドライン等を遵守し、管理責任者のもとで厳重なセキュリティ対策を施し、適正に個人情報を管理しています。

2.本サイトでは、以下の個人情報を取得します。
(1)お客様ご自身が登録する情報
氏名、出身地、電話番号、メールアドレス等
(2)本サイトのご利用にともないお客様が入力する情報や履歴情報
イベントへの応募、資料請求等の履歴情報、お客様が入力したご自身に関する記録 等
(3)本サイトへのアクセスにより機械的に取得する情報
cookie(*)等の情報を利用して記録する、パソコンやスマートフォン等の端末を識別する情報、お客様が閲覧・利用した記録 等
上記は例としてあげています。個人情報に該当しない場合もあります。

3.取得した個人情報は、以下の目的で利用します。
・本サイトでのサービス提供
・当社から進路・進学・語学等の商品・サービスに関するご案内
・お客様の興味・関心等にあわせた広告や情報の表示
・調査、統計・マーケティング資料作成および、研究・企画開発
なお、本サイトを退会された場合でも同様の目的で利用することがあります。また、お客様の情報を正確に保つため、当社にご登録済みの情報を更新することがあります。

4.上記利用目的の範囲において、お預かりしている個人情報を業務委託する場合がありますが、厳重に委託先の管理・指導を行います。

5.個人情報をご提供いただくにあたって、ご提供はお客様の任意です。ただし、ご提供いただけない部分がある場合、手続き・ご連絡やサービス等に支障が生じることがありますのでご了承ください。

6.当社は、お客様の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。(ただし、個人情報保護法その他の法令により認められている場合を除きます。)

7.当社は、保有する個人情報の開示・訂正等の求めに対応いたします。申し出先、手続き等の詳細は当社ホームページにて公表しております。

8.当社の個人情報の取り扱いおよび管理についてのお問い合わせは、以下の窓口で承ります。
窓口電話番号:0120-924721(通話料無料)
受付時間:10:00~20:00(日曜・祝日・年末年始は除く)
商品・サービス・お申し込みいただいた内容に関するお問い合わせは、各商品・サービスに記載されております専用窓口で承ります。

(株)ベネッセコーポレーション CPO(個人情報保護最高責任者)

* cookie等とは、お客様がサイトを利用されたときに、お客様の閲覧履歴等を記録するためのしくみをいいます。cookie、web beacon、Shared Object等があります。【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม