เลือกสถานศึกษาจาก มิเอะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> เลือกสถานศึกษาจาก มิเอะมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก มิเอะมหาวิทยาลัย


หากพูดถึงดินแดนอิเซะชิมะ (Iseshima) นั่นหมายถึงจังหวัดมิเอะ(Mie)เป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรคิอิ เนื่องจากหันหน้าเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงทำให้มีภูมิอากาศอบอุ่นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของจังหวัด ที่จังหวัดมิเอะนี้ จะสามารถชมเส้นทางโบราณคุมาโนะโคะโด สายอิเซะ (Kumano Kodo – Iseji)ซึ่งเป็นมรดกโลกได้ มาศึกษาต่อในญี่ปุ่นทั้งที น่าจะใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า นอกจากนี้ยังมีหลายเมืองในต่างประเทศที่ผูกสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดมิเอะ เช่น รัฐเซาเปาโลของประเทศบราซิล รัฐวาเลนเซียของประเทศเสปน มณฑลเหอหนานของประเทศจีน และสาธารณรัฐปาเลา ทุกเมืองมีสัมพันธ์อันดีมามากกว่า10ปี การมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติจึงฝังรากอยู่ในประวัติศาสตร์ของจังหวัด

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด5สถาบัน หน้าที่ 1

มิเอะ / เอกชน

มิเอะ / เอกชน

มิเอะ / รัฐบาล

มิเอะ / เอกชน

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Meiji Gakuin University
Teikyo University
Sophia University
Showa Women's University
Yokohama National University
Musashino Art University
Hokkaido University
Osaka University
Tokyo University of Social Welfare
Rikkyo University
Daito Bunka University
Kobe Gakuin University
Temple University, Japan Campus
Kansai University
Osaka University of Tourism
Hosei University
Chuo University
Kanagawa University
Fukui University of Technology
Tokyo International University

【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม