เลือกสถานศึกษาจาก ฮอกไกโดมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> เลือกสถานศึกษาจาก ฮอกไกโดมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก ฮอกไกโดมหาวิทยาลัย


ฮอกไกโด (Hokkaido)เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาต่างชาติหลายคนที่มาศึกษาต่อที่ฮอกไกโดแล้วรู้สึกตกตะลึงกับปริมาณหิมะที่ทับถม และอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในฤดูหนาว แต่ในระหว่างที่กำลังศึกษาต่อ จะสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมแบบฮอกไกโดที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู ไปพร้อมๆกับการเล่าเรียนได้ด้วย กิจกรรมอย่างเช่น การขี่ม้าในฤดูใบไม้ผลิ การล่องแก่งในฤดูร้อน การพายเรือแคนูชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และการเล่นสกีในฤดูหนาวเป็นต้น การได้ดื่มด่ำกับกิจกรรมเช่นนี้ท่ามกลางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ ที่ฮอกไกโดยังมีมหาวิทยาลัยมากมายที่อ้าแขนรับนักศึกษาจากต่างประเทศ เช่นHokkaido Universityที่โด่งดังจากศาสตราจารย์คาล์ก(William Smith Clark)ซึ่งเป็นเจ้าของคำพูดอันโด่งดัง “Boys, be ambitious”

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด31สถาบัน หน้าที่ 1

ฮอกไกโด / รัฐบาล

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
Hokkaido University

Discover Your Japan

Hokkaido University is one of the oldest, largest, and most prestigious universities in Japan. Our alumni include a Nobel laureate, business leaders, research pioneers, artists and writers. We offe...
[«Hokkaido University» ดูต่อ]

ฮอกไกโด / รัฐบาล

ฮอกไกโด / เอกชน

ฮอกไกโด / รัฐบาล

ฮอกไกโด / รัฐบาล

ฮอกไกโด / ท้องถิ่น

ฮอกไกโด / ท้องถิ่น

ฮอกไกโด / เอกชน

ฮอกไกโด / เอกชน

ฮอกไกโด / เอกชน

ฮอกไกโด / ท้องถิ่น

ฮอกไกโด / เอกชน

ฮอกไกโด / เอกชน

ฮอกไกโด / เอกชน

ฮอกไกโด / เอกชน

ฮอกไกโด / เอกชน

ฮอกไกโด / เอกชน

ฮอกไกโด / เอกชน

« < 1 - 2 > »

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Tokyo International University
Sophia University
Tokyo University of Social Welfare
Daito Bunka University
Kobe Gakuin University
Teikyo University
Kansai University
Hosei University
Yokohama National University
Hokkaido University
Temple University, Japan Campus
Kanagawa University
Musashino Art University
Fukui University of Technology
Meiji Gakuin University
Osaka University
Showa Women's University
Osaka University of Tourism
Rikkyo University
Chuo University

【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม