เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

> เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิมหาวิทยาลัย

จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki) เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆในคิวชู ในยุคการปิดประเทศในสมัยเอโดะ ญี่ปุ่นทำการติดต่อค้าขายกับเพียงประเทศจีนและฮอลันดาเท่านั้น สถานที่ที่ใช้ในการทำธุรกิจกับฮอลันดาคือ เดจิมะ(Dejima)ของจังหวัดนางาซากิ และในปัจจุบันนางาซากิยังคงเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น จังหวัดนางาซากิมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันก่อเกิดจากการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติ และในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดูแลนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างเอาใจใส่ ดังจะเห็นได้จากการที่มีศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติแม้นอกรั้วมหาวิทยาลัย คงจะพอจินตาการได้ว่าจังหวัดนางาซากิเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติมากเพียงใด และความเอาใจใส่นี้นี่เองที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากรในระดับนานาชาติ

 • มหาวิทยาลัย
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
 • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด8สถาบัน หน้าที่ 1

 • มหาวิทยาลัย
 • นางาซากิ / เอกชน

活水女子大学 | Kwassui Women's University

Kwassui Women's University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นางาซากิ / เอกชน

長崎ウエスレヤン大学 | Nagasaki Wesleyan University

Nagasaki Wesleyan University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นางาซากิ / เอกชน

長崎外国語大学 | Nagasaki University of Foreign Studies

Nagasaki University of Foreign Studies รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นางาซากิ / ท้องถิ่น

長崎県立大学 | University of Nagasaki

 • มหาวิทยาลัย
 • นางาซากิ / เอกชน

長崎国際大学 | Nagasaki International University

Nagasaki International University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นางาซากิ / เอกชน

長崎純心大学 | Nagasaki Junshin Catholic University

Nagasaki Junshin Catholic University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นางาซากิ / เอกชน

長崎総合科学大学 | Nagasaki Institute of Applied Science

Nagasaki Institute of Applied Science รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • นางาซากิ / รัฐบาล

長崎大学 | Nagasaki University

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Yokohama National University
Meiji Gakuin University
Tokyo International University
Fukui University of Technology
Daito Bunka University
Osaka University
Teikyo University
Temple University, Japan Campus
Hosei University
Chuo University
Kobe Gakuin University
Sophia University
Kansai University
Rikkyo University