เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิมหาวิทยาลัย


จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki) เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆในคิวชู ในยุคการปิดประเทศในสมัยเอโดะ ญี่ปุ่นทำการติดต่อค้าขายกับเพียงประเทศจีนและฮอลันดาเท่านั้น สถานที่ที่ใช้ในการทำธุรกิจกับฮอลันดาคือ เดจิมะ(Dejima)ของจังหวัดนางาซากิ และในปัจจุบันนางาซากิยังคงเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น จังหวัดนางาซากิมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันก่อเกิดจากการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติ และในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดูแลนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างเอาใจใส่ ดังจะเห็นได้จากการที่มีศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติแม้นอกรั้วมหาวิทยาลัย คงจะพอจินตาการได้ว่าจังหวัดนางาซากิเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติมากเพียงใด และความเอาใจใส่นี้นี่เองที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากรในระดับนานาชาติ

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด8สถาบัน หน้าที่ 1

นางาซากิ / เอกชน

นางาซากิ / เอกชน

นางาซากิ / เอกชน

นางาซากิ / ท้องถิ่น

นางาซากิ / เอกชน

นางาซากิ / เอกชน

นางาซากิ / เอกชน

นางาซากิ / รัฐบาล

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Kobe Gakuin University
Temple University, Japan Campus
Musashino Art University
Teikyo University
Sophia University
Hosei University
Tokyo International University
Kanagawa University
Meiji Gakuin University
Yokohama National University
Hokkaido University
Daito Bunka University
Rikkyo University
Kansai University
Tokyo University of Social Welfare
Fukui University of Technology
Osaka University
Showa Women's University
Osaka University of Tourism
Chuo University

【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม