ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。

บัณฑิตวิทยาลัย

Sophia University
Rikkyo University
Hosei University
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)
Tokyo City University
Kansai University
Meiji University
Niigata University of Health and Welfare

มหาวิทยาลัย

Daito Bunka University
Teikyo University
Sophia University
Kansai University
Tokyo International University
Temple University, Japan Campus
Yokohama National University
Meiji Gakuin University
Chuo University
Osaka University
Kobe Gakuin University
Fukui University of Technology
Hosei University
Rikkyo University