เลือกสถานศึกษาจาก คาโกะชิมามหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> เลือกสถานศึกษาจาก คาโกะชิมามหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก คาโกะชิมามหาวิทยาลัย


จังหวัดคาโงชิมะ(Kagoshima)เป็นจังหวัดที่อยู่ทางใต้สุดใน7จังหวัดของเกาะคิวชู ดังนั้นจึงสามารถใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศอบอุ่นแบบประเทศทางใต้ได้ เป็นสถานที่แนะนำสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ชอบอากาศหนาว จังหวัดคาโงชิมะแบ่งเป็นส่วนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ และส่วนที่เป็นเกาะแยกออกไป นักศึกษาต่างชาติสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่แปลกใหม่ได้จากทั้งสองส่วน จังหวัดคาโงชิมะมีความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับรัฐจอร์เจียร์ของสหรัฐอเมริกา จังหวัดช็อลลาเหนือของประเทศเกาหลี มณฑลเจียงซูของประเทศจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังเปิดรับนักศึกษาจากเอเซียอีกหลายประเทศ แน่นอนว่านักศึกษาจากประเทศอื่นๆก็ได้รับการต้อนรับเช่นกัน การเดินทางก็เรียกไดว่าสะดวกสบาย จังหวัดคาโงชิมะจึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาต่างชาติลองพิจารณาดู

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด5สถาบัน หน้าที่ 1

คาโกะชิมา / เอกชน

คาโกะชิมา / เอกชน

คาโกะชิมา / รัฐบาล

คาโกะชิมา / รัฐบาล

คาโกะชิมา / เอกชน

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Teikyo University
Kobe Gakuin University
Sophia University
Chuo University
Osaka University of Tourism
Rikkyo University
Tokyo International University
Fukui University of Technology
Kanagawa University
Daito Bunka University
Tokyo University of Social Welfare
Hosei University
Temple University, Japan Campus
Showa Women's University
Hokkaido University
Meiji Gakuin University
Osaka University
Musashino Art University
Yokohama National University
Kansai University

【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม