เลือกสถานศึกษาจาก โออิตะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> เลือกสถานศึกษาจาก โออิตะมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก โออิตะมหาวิทยาลัย


ในยุคสมัยสงคราม (Sengoku Jidai - Warring States Period)ยุคสมัยอาซึจิโมโมยามะ (Azuchi Momoyama Period)และยุคเอโดะ (Edo Period)ของญี่ปุ่น มีเจ้าเมืองผู้ปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าไดเมียว(Daimyo)อยู่มากมาย ในบรรดาไดเมียวเหล่านี้ ผู้ที่เข้าพิธีรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชนจะถูกเรียกว่า คริสเตียนไดเมียว จังหวัดที่มีคริสเตียนไดเมียวอยู่เป็นจำนวนมากคือจังหวัดโออิตะ(Oita)ด้วยเหตุนี้ เมื่อได้มาศึกษาต่อที่จังหวัดโออิตะจะพบว่า นอกจากบรรยากาศที่สมเป็นเมืองบ่อน้ำร้อนออนเซ็นของญี่ปุ่นแล้ว จังหวัดโออิตะยังมีบรรยากาศบางส่วนที่ดูเหมือนเป็นต่างประเทศอยู่ด้วย จังหวัดโออิตะเป็นจังหวัดที่ให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศมาตั้งแต่อดีต และปัจุบันก็ยังกระตือรือร้นในการต้อนรับนักศึกษาจากต่างชาติเช่นกัน มหาวิทยาลัยในจังหวัดโออิตะ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดูแลนักศึกษาต่างชาติให้เติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถดังเช่นไดเมียวในอดีต

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด5สถาบัน หน้าที่ 1

โออิตะ / รัฐบาล

โออิตะ / เอกชน

โออิตะ / เอกชน

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Fukui University of Technology
Temple University, Japan Campus
Teikyo University
Osaka University of Tourism
Showa Women's University
Hokkaido University
Kanagawa University
Musashino Art University
Rikkyo University
Kansai University
Kobe Gakuin University
Tokyo International University
Hosei University
Chuo University
Osaka University
Tokyo University of Social Welfare
Yokohama National University
Sophia University
Meiji Gakuin University
Daito Bunka University

【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม