ท้าทายกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติด้วยกัน | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > ให้ความสำคัญกับเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติด้วยกัน

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ท้าทายกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ให้ความสำคัญกับเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติด้วยกัน

หลีกเลี่ยง「การโดดเดี่ยว」

สิ่งที่อันตรายที่สุดในการใช้ชีวิตระหว่างศึกษาต่อต่างประเทศคือการอยู่อย่างโดดเดี่ยว การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่ต้องจากครอบครัวมาอยู่ไกลทำให้มีความกังวลใจเกี่ยวกับอุปสรรคหรือด้านจิตใจอยู่แล้วหากทำอะไรโดยที่คิดหรือตัดสินใจเองลำพังก็อาจจะทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้

การติดต่อกับเพื่อนร่วมชาติ・รุ่นพี่

เมื่อประสบปัญหาผู้ที่สามารถปรึกษาในเบื้องต้นได้คือนักสึกษาต่างชาติที่เป็นเพื่อนร่วมชาติหรือรุ่นพี่ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการที่ต้องติดต่อกับพวกเขาอยู่เสมอสิ่งสำคัญคือแม้ว่าจะไม่ได้ลำบากกับปัญหาที่ประสบอยู่ก็ต้องแจ้งพวกเขาให้ได้รู้ว่าตนเองคิดอะไรอยู่และใช้ดำเนินชีวิตอย่างไรอยู่เพราะไม่รู้ว่าอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดหรือจะมีเรื่องอะไรเข้ามาบ้าง ขั้นแรกหากมีสมาคมนักศึกษาต่างชาติภายในสถาบันการศึกษาต้องเข้าร่วมจะดีกว่า

สมาคมนักศึกษาต่างชาติของแต่ละประเทศ・ภูมิภาค

มีการดำเนินกิจกรรมดูแลนักศึกษาต่างชาติรุ่นน้องของแต่ละประเทศ・ภูมิภาคอยู่แล้วเนื่องจากสมาคมนักศึกษาต่างชาตืที่ไม่มีสำนักงานหรือสถานที่ติดต่อที่แน่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อเมื่อเปลี่ยนกรรมการดังนั้นขอให้ตรวจสอบทางอินเตอร์เนตหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละประเทศ

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม