เลือกสถานศึกษาจาก อิชิคาวามหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> เลือกสถานศึกษาจาก อิชิคาวามหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก อิชิคาวามหาวิทยาลัย


จังหวัดอิชิคาวะ (Ishikawa) เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงจากการตั้งอยู่บนคาบสมุทรโนะโตะ คาบสมุทรโนะโตะนี้เป็น1ในคาบสมุทรที่อยู่ทางฝั่งทะเลญี่ปุ่น ซึ่งมีภูมิอากาศค่อนข้างเย็น เหมาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ชอบอากาศร้อนจัดและต้องการเล่าเรียนในที่ที่เย็นสบาย ที่จังหวัดอิชิคาวะนี้ มีประเพณีวัฒนธรรมโบราณของญี่ปุ่นมากมายฝังรากอยู่ อย่างเช่น คางะยูเซ็น (Kaga Yuzen –การย้อมผ้าแบบคางะ) วาจิมะนุริ (Wajima Nuri –เครื่องเคลือบแบบวาจิมะ) หรือ คุทานิยากิ(Kutani Yaki –เครื่องปั้นดินเผาแบบคุทานิ) นอกจากนี้เมืองคานาซาวะ (Kanazawa-shi) ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการจังหวัดยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของบ้านเรือนโบราณแบบเมืองรอบปราสาทอีกด้วย การที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยตรง จะทำให้รู้สึกโชคดีที่ได้มาศึกษาต่อที่จังหวัดอิชิคาวะ นอกจากนี้ สถานที่มีชื่ออย่างสวนเคนโระคุเอ็น (Kenroku-en)ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกสำคัญแห่งหนึ่ง ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของจังหวัดอิชิคาวะด้วย

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด8สถาบัน หน้าที่ 1

อิชิคาวา / ท้องถิ่น

อิชิคาวา / ท้องถิ่น

อิชิคาวา / เอกชน

อิชิคาวา / รัฐบาล

อิชิคาวา / ท้องถิ่น

อิชิคาวา / เอกชน

อิชิคาวา / เอกชน

อิชิคาวา / เอกชน

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Daito Bunka University
Hokkaido University
Osaka University of Tourism
Osaka University
Tokyo International University
Tokyo University of Social Welfare
Kansai University
Yokohama National University
Kanagawa University
Teikyo University
Musashino Art University
Meiji Gakuin University
Showa Women's University
Rikkyo University
Chuo University
Sophia University
Kobe Gakuin University
Hosei University
Fukui University of Technology
Temple University, Japan Campus

【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม