เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

> เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะมหาวิทยาลัย

จังหวัดคุมาโมโตะ(Kumamoto) สามารถเข้าถึงได้จากภูมิภาคต่างๆ ด้วยการเปิดเส้นทางรถไฟคิวชูชินคันเซ็น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก จังหวัดคุมาโมโตะมีภูเขาไฟอาโซะ(Aso)ซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นภูเขาไฟแอ่งกระจาดที่หาได้ยากแม้ในญี่ปุ่น การได้เล่าเรียนท่ามกลางธรรมชาติอันเกิดจากภูเขาไฟอะโซะ จะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ “สหภาพมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ”(Consortium Kumamoto) ที่จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานศึกษาต่างๆภายในจังหวัด มีการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือด้านการหางาน เป็นต้น

 • มหาวิทยาลัย
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
 • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด7สถาบัน หน้าที่ 1

Kyushu University of Nursing and Socialwelfare รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • คุมาโมโตะ / เอกชน

九州ルーテル学院大学 | Kyushu Lutheran College

Kyushu Lutheran College รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • คุมาโมโตะ / เอกชน

熊本学園大学 | Kumamoto Gakuen University

Kumamoto Gakuen University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • คุมาโมโตะ / ท้องถิ่น

熊本県立大学 | Prefectural University of Kumamoto

Prefectural University of Kumamoto รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • คุมาโมโตะ / รัฐบาล

熊本大学 | Kumamoto University

Kumamoto University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • คุมาโมโตะ / เอกชน

熊本保健科学大学 | Kumamoto Health Science University

Kumamoto Health Science University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • คุมาโมโตะ / เอกชน

崇城大学 | Sojo University

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Teikyo University
Sophia University
Rikkyo University
Tokyo International University
Kansai University
Osaka University
Yokohama National University
Kobe Gakuin University
Daito Bunka University
Meiji Gakuin University
Fukui University of Technology
Temple University, Japan Campus
Chuo University
Hosei University