เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะมหาวิทยาลัย


จังหวัดคุมาโมโตะ(Kumamoto) สามารถเข้าถึงได้จากภูมิภาคต่างๆ ด้วยการเปิดเส้นทางรถไฟคิวชูชินคันเซ็น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก จังหวัดคุมาโมโตะมีภูเขาไฟอาโซะ(Aso)ซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นภูเขาไฟแอ่งกระจาดที่หาได้ยากแม้ในญี่ปุ่น การได้เล่าเรียนท่ามกลางธรรมชาติอันเกิดจากภูเขาไฟอะโซะ จะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ “สหภาพมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ”(Consortium Kumamoto) ที่จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานศึกษาต่างๆภายในจังหวัด มีการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือด้านการหางาน เป็นต้น

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด7สถาบัน หน้าที่ 1

คุมาโมโตะ / เอกชน

คุมาโมโตะ / เอกชน

คุมาโมโตะ / เอกชน

คุมาโมโตะ / ท้องถิ่น

คุมาโมโตะ / รัฐบาล

คุมาโมโตะ / เอกชน

คุมาโมโตะ / เอกชน

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Hokkaido University
Tokyo International University
Tokyo University of Social Welfare
Kanagawa University
Fukui University of Technology
Musashino Art University
Meiji Gakuin University
Yokohama National University
Kansai University
Osaka University of Tourism
Showa Women's University
Temple University, Japan Campus
Sophia University
Chuo University
Kobe Gakuin University
Teikyo University
Daito Bunka University
Osaka University
Rikkyo University
Hosei University

【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม