เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะมหาวิทยาลัย


ที่จังหวัดชิซึโอกะ (Shizuoka) มีเมืองชิซึโอกะ(Shizuoka-shi)และเมืองฮามามัตซึ (Hamamatsu-shi) 2 เมืองซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตการปกครองพิเศษ นอกจาก 2 เมืองนี้แล้ว ที่จังหวัดชิซึโอกะยังมีนักศึกษาต่างชาติอย่างบราซิล หรืออเมริกา อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับนักศึกษาต่างชาตินี่เป็นเรื่องที่วิเศษมาก จังหวัดชิซึโอกะยังถูกเรียกว่า “ฟุจิโนะคุนิ”(Fuji No Kuni –ดินแดนแห่งฟูจิ) และมีภูเขาไฟฟูจิอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ การได้มองดูภูเขาไฟฟูจิไปพลางศึกษาเล่าเรียน จะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้ที่จังหวัดนี้ ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งเช่น Yamaha Motor Co., Ltd.หรือ Suzuki Motor Corp. จึงเป็นที่ที่นักศึกษาจากต่างชาติไม่ควรพลาด

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด10สถาบัน หน้าที่ 1

ชิซุโอกะ / เอกชน

ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น

ชิซุโอกะ / เอกชน

ชิซุโอกะ / รัฐบาล

ชิซุโอกะ / เอกชน

ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น

ชิซุโอกะ / เอกชน

ชิซุโอกะ / เอกชน

ชิซุโอกะ / รัฐบาล

ชิซุโอกะ / เอกชน

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Teikyo University
Tokyo University of Social Welfare
Meiji Gakuin University
Yokohama National University
Fukui University of Technology
Hosei University
Hokkaido University
Sophia University
Musashino Art University
Daito Bunka University
Tokyo International University
Showa Women's University
Osaka University
Kobe Gakuin University
Chuo University
Kansai University
Temple University, Japan Campus
Osaka University of Tourism
Kanagawa University
Rikkyo University

【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม