เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

> เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะมหาวิทยาลัย

ที่จังหวัดชิซึโอกะ (Shizuoka) มีเมืองชิซึโอกะ(Shizuoka-shi)และเมืองฮามามัตซึ (Hamamatsu-shi) 2 เมืองซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตการปกครองพิเศษ นอกจาก 2 เมืองนี้แล้ว ที่จังหวัดชิซึโอกะยังมีนักศึกษาต่างชาติอย่างบราซิล หรืออเมริกา อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับนักศึกษาต่างชาตินี่เป็นเรื่องที่วิเศษมาก จังหวัดชิซึโอกะยังถูกเรียกว่า “ฟุจิโนะคุนิ”(Fuji No Kuni –ดินแดนแห่งฟูจิ) และมีภูเขาไฟฟูจิอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ การได้มองดูภูเขาไฟฟูจิไปพลางศึกษาเล่าเรียน จะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้ที่จังหวัดนี้ ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งเช่น Yamaha Motor Co., Ltd.หรือ Suzuki Motor Corp. จึงเป็นที่ที่นักศึกษาจากต่างชาติไม่ควรพลาด

 • มหาวิทยาลัย
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
 • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด10สถาบัน หน้าที่ 1

 • มหาวิทยาลัย
 • ชิซุโอกะ / เอกชน

静岡英和学院大学 | Shizuoka Eiwa Gakuin University

Shizuoka Eiwa Gakuin University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น

静岡県立大学 | University of Shizuoka

 • มหาวิทยาลัย
 • ชิซุโอกะ / เอกชน

静岡産業大学 | Shizuoka Sangyo University

Shizuoka Sangyo University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • ชิซุโอกะ / รัฐบาล

静岡大学 | Shizuoka University

Shizuoka University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • ชิซุโอกะ / เอกชน

静岡福祉大学 | Shizuoka University of Welfare

Shizuoka University of Welfare รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น

静岡文化芸術大学 | Shizuoka University of Art and Culture

Shizuoka University of Art and Culture รายชื่อคณะวิชา

Shizuoka Institute of Science and Technology รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • ชิซุโอกะ / เอกชน

聖隷クリストファー大学 | Seirei Christopher University

Seirei Christopher University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • ชิซุโอกะ / รัฐบาล

浜松医科大学 | Hamamatsu University School of Medicine

Hamamatsu University School of Medicine รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • ชิซุโอกะ / เอกชน

浜松学院大学 | Hamamatsu Gakuin University

Hamamatsu Gakuin University รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Temple University, Japan Campus
Yokohama National University
Kobe Gakuin University
Teikyo University
Meiji Gakuin University
Sophia University
Hosei University
Osaka University
Rikkyo University
Daito Bunka University
Fukui University of Technology
Tokyo International University
Chuo University
Kansai University