เลือกสถานศึกษาจาก โอกินาวามหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> เลือกสถานศึกษาจาก โอกินาวามหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก โอกินาวามหาวิทยาลัย


จังหวัดโอกินาวะ (Okinawa) เป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากทั้งเกาะฮอนชูและเกาะคิวชู ใน 47จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น มีเพียงจังหวัดโอกินาวะเท่านั้นที่เป็นเกาะแยกออกไป ลักษณะเด่นของจังหวัดนี้คือบรรยากาศของความเป็นเกาะที่แสดงออกมาอย่างเต็มที่ เรียกว่าเป็นฮาวายของญี่ปุ่นก็ไม่ผิด ฤดูหนาวของจังหวัดโอกินาวะไม่ถึงกับหนาวจัด สภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปีช่วยให้สามารถเล่าเรียนศึกษาได้อย่างดี ในจังหวัดโอกินาวะมีชาวจีนอาศัยอยู่มาก นอกจากนี้ยังมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาอยู่ จึงมีชาวอเมริกาอยู่มากเช่นกัน แน่นอนว่านักศึกษาที่มาจากจีนและอเมริกาก็มีจำนวนไม่น้อย การได้มาศึกษาต่อที่จังหวัดโอกินาวะ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่หลายชนชาติได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันเป็นจุดเด่นของจังหวัดโอกินาวะอีกด้วย

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด6สถาบัน หน้าที่ 1

โอกินาวา / เอกชน

โอกินาวา / ท้องถิ่น

โอกินาวา / เอกชน

โอกินาวา / เอกชน

โอกินาวา / ท้องถิ่น

โอกินาวา / รัฐบาล

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Kansai University
Tokyo University of Social Welfare
Kobe Gakuin University
Daito Bunka University
Hokkaido University
Musashino Art University
Osaka University
Chuo University
Showa Women's University
Teikyo University
Kanagawa University
Tokyo International University
Rikkyo University
Yokohama National University
Fukui University of Technology
Sophia University
Meiji Gakuin University
Osaka University of Tourism
Temple University, Japan Campus
Hosei University

【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม