เลือกสถานศึกษาจาก โทชิกิมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> เลือกสถานศึกษาจาก โทชิกิมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก โทชิกิมหาวิทยาลัย


จังหวัดโทจิงิ (Tochigi) เป็นที่นิยมไม่เพียงแค่สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น ยังมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเยือนอีกด้วย จังหวัดโทจิงินี้สามารถเดินทางถึงโตเกียวชั้นในได้ด้วยรถไฟเพียงเส้นเดียว นักศึกษาต่างชาติต่างให้คะแนนในความสะดวกสบายในการสัญจรนี้ ภายในจังหวัดโทจิงิ นอกจากจะมีมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายสถาบัน“สหภาพมหาวิทยาลัยโทจิงิ”(Consortium Tochigi)ซึ่งตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาเหล่านี้ ดำเนินกิจกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ที่จังหวัดโทจิงิยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอย่าง นิกโก้(Nikko)และคินุงาวะ(Kinugawa)การเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้ จะทำให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ยากจะศึกษาจากภายในห้องเรียนได้

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด9สถาบัน หน้าที่ 1

โตเกียว, โทชิกิ / เอกชน

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
Teikyo University

Discover the future of "your way" from a broad selection of 10 faculties and 30 departments.

Teikyo University is a comprehensive institution that offers studies in medicine, humanities, and sciences in 10 faculties and 30 departments. Education at Teikyo University is guided by the ideals...
[«Teikyo University» ดูต่อ]

โทชิกิ / เอกชน

โทชิกิ / เอกชน

โทชิกิ / รัฐบาล

โทชิกิ / เอกชน

โทชิกิ / เอกชน

โทชิกิ / เอกชน

โทชิกิ / เอกชน

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Tokyo University of Social Welfare
Meiji Gakuin University
Hosei University
Rikkyo University
Showa Women's University
Teikyo University
Tokyo International University
Daito Bunka University
Kobe Gakuin University
Kansai University
Temple University, Japan Campus
Osaka University
Fukui University of Technology
Osaka University of Tourism
Chuo University
Sophia University
Kanagawa University
Hokkaido University
Musashino Art University
Yokohama National University

【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม