ขั้นตอนหลังจากมาญี่ปุ่นแล้ว ทำประกันสุขภาพแห่งชาติกันเถอะ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > ทำประกันสุขภาพแห่งชาติกันเถอะ

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ขั้นตอนหลังจากมาญี่ปุ่นแล้ว

ทำประกันสุขภาพแห่งชาติกันเถอะ

■ปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่กังวลใจที่สุดระหว่างที่ใช้ชีวิตเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศคือ「จะทำเช่นไรหากเกิดการเจ็บป่วย?」 หากไม่ทำประกันสุขภาพแล้วจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นมูลค่าที่สูงกว่าปกติหากเกิดการเจ็บป่วย การทำประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นเงื่อนไขจำเป็นซึ่งขาดไม่ได้สำหรับการใช้ชีวิตนักเรียนที่ญี่ปุ่น การทำประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นสิทธิที่ชาวต่างชาติจะได้รับในขณะเดียวกันก็ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำด้วยเช่นกัน

■การทำประกันสุขภาพแห่งชาติโดยทำประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ตอนที่มาถึงญี่ปุ่นเป็นกฎว่าจะต้องเริ่มครอบคลุมตั้งแต่วันที่มาถึงญี่ปุ่น ดังนั้นหากยื่นเรื่องทำประกันล่าช้าอาจจะถูกเรียกเก็ค่าประกันย้อนหลังด้วย

ค่ารักษาพยาบาลที่ประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมถึง

"■เมื่อผู้ทำประกันสุขภาพแห่งชาติไปโรงพยาบาลหรือคลีนิคด้วยอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ตามหลักการแล้วจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล 30% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดอีก 70% เป็นส่วนที่ประกันจ่ายให้ (แต่มีกรณีที่ไม่สามารถใช้ประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดด้วย เช่น「ค่าห้องพิเศษ」เมื่อเข้าพักรักษาตัวในห้องพิเศษของโรงพยาบาล เป็นต้น กรณีใช้ยารักษาโรคเฉพาะที่มีราคาสูงซึ่งทางประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมถึง,การรักษาพยาบาลพิเศษที่เกี่ยวกับฟันเช่นการทำฟันปลอม เป็นต้น ส่วนค่าทำคลอด・การทำแท้งผู้ทำประกันก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด) ■การจ่ายคืนค่ารักษาพยาบาล(จ่ายค่าบำบัดรักษา)
กรณีต่อไปนี้จะมีการจ่ายเงินคืน 70% ของเบี้ยประกันหากมีการยื่นคำร้องหลังจากที่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนไป และได้รับอนุมัติหลังการตรวจสอบแล้ว

(1)เมื่อประสบอุบัติเหตุแล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งไม่ได้ทำประกันสุขภาพแห่งชาติไว้ หรือเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยโรคที่เป็นขึ้นมากระทันหันหรืออาการเจ็บปวย・บาดเจ็บระหว่างการเดินทางโดยที่ไม่ได้นำบัตรประกันสุขภาพไปด้วย
(2)ค่าพยาบาลพิเศษซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องมีเนื่องจากอาการป่วยหนัก
(3) เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเช่นการนวด・ฝังเข็ม・การรักษาแผนโบราณแบบจีนโดยใช้ความร้อนรักษา・การบีบนวดเป็นต้นตามคำสั่งแพทย์,เข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานศัลยกรรมกระดูกเนื่องจากกระดูกหักหรือข้อเคล็ด
(4) ค่าใช้จ่ายในการทำ Corset・เฝือก เป็นต้น
(5) ค่าโลหิตเพื่อการให้เลือดซึ่งไม่สามารถรับการจ่ายแบบเป็นการรักษาทางการแพทย์ได้
(6) ค่า Transfer จากการเข้าโรงพยาบาล・ย้ายสถานพยาบาลเป็นต้นของผู้ป่วยหนัก ■การจ่ายค่ารักษาพยาบาลมูลค่าสูง

กรณีที่มูลค่าของการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่บุคคลหนึ่งจะจ่ายให้โรงพยาบาลเดียวกันเกินมูลค่าที่กำหนดไว้นั้น เมื่อมีการยื่นคำร้องก็มีระบบที่จะทำการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลมูลค่าสูงคืนให้เฉพาะส่วนที่เกินมา แต่ค่ารักษาพยาบาลเมื่อไปโรงพยาบาลตามระยะที่แพทย์สั่ง,ค่าห้องพิเศษจะไม่เข้าข่ายนี้ สำหรับการยื่นคำร้องขอให้สอบถามแผนกประกันสุขภาพแห่งชาติของสำนักงานเทศบาลของตำบล・เมือง

■เมื่อคลอดบุตร・เสียชีวิต

เมื่อผู้ทำประกันสุขภาพมีการคลอดบุตรจะได้รับการจ่ายค่าคลอดและดูแลบุตรเป็นเงินก้อนมูลค่า 420,000 เยน หากอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือน(85 วัน)ขึ้นไปแม้จะมีการแท้ง・คลอดเด็กที่ตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็จะได้รับเงินเท่ากันตามที่แพทย์รับรอง เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต จะมีจ่ายเงินค่าช่วยเหลืองานศพให้กับผู้จัดงาน5~7 หมื่นเยน"

การสมัครประกันสุขภาพแห่งชาติ

■ยื่นขอทำประกันที่แผนกประกันสุขภาพแห่งชาติของสำนักงานเทศบาลตำบล・เมืองที่อาศัยอยู่ เอกสารจำเป็นคือบัตร Resident Card,Passport

■กรณีที่มีครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันทางครอบครัวจะต้องทำประกันด้วย ขอให้ตรวจสอบให้ดีว่ามีการเขียนชื่อของคนในครอบครัวในบัตรประกันสุขภาพครบหรือไม่

เมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู่?

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เมื่อยื่นคำร้องแล้วทางสำนักงานเทศบาลของที่อยู่ใหม่จะเป็นผู้ออกบัตรประกันสุขภาพให้
ขอให้ยื่นบัตรประกันสุขภาพเดิมให้กับผู้รับผิดชอบของสำนักงานเขตที่อยู่ใหม่เพื่อขอรับบัตรใหม่ด้วย หากไม่ดำเนินการขั้นตอนนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิของประกันสุขภาพแห่งชาติได้

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม