ขั้นตอนหลังจากมาญี่ปุ่นแล้ว การเปิดบัญชีธนาคาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > การเปิดบัญชีธนาคาร

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ขั้นตอนหลังจากมาญี่ปุ่นแล้ว

การเปิดบัญชีธนาคาร

หากมีบัญชีธนาคารแล้วสามารถชำระค่าน้ำประปา・ค่าไฟฟ้า・ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ โดยอัตโนมัติทุกเดือนได้ และหากมีบัญชีธนาคารแล้วการรับโอนเงินคืนค่ารักษาพยาบาลหรือภาษี,เงินทุนการศึกษาหรือค่าทำงานพิเศษก็จะสะดวกยิ่งขึ้น

เอกสารสำคัญในการเปิดบัญชีธนาคาร

ขอให้ดำเนินการเรื่องการลงทะเบียนบัตร Resident Card ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดบัญชีธนาคาร หลังจากที่ได้บัตร Resident Cardแล้วให้ถือบัตรดังกล่าวไปธนาคารใกล้ที่พักหรือสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการเปิดบัญชีต่อไป สำหรับผู้ที่มีชื่อเป็นตัวอักษรคันจิจะต้องเขียนทั้งชื่อคันจิและชื่อคาตาคานะ ขอให้ลองปรึกษากับอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นของคุณแล้วจำชื่อแบบคาตาคานะของการออกเสียงแบบญี่ปุ่นไว้ด้วยจะดีกว่า ขอให้เตรียมรหัสผ่าน 4 หลักเพื่อทำบัตรเอทีเอ็มด้วยซึ่งบัตรเอทีเอ็มจะมีการส่งทางไปรษณีย์มาให้ภายหลัง

ตราประทับ

กรณีที่มีการเปิดบัญชีจะถูกขอตราประทับด้วยขอให้ลองบอกว่า「ฉันเป็นชาวต่างชาติขอใช้ลายเซนต์แทนได้หรือไม่」กรณีที่ไม่ได้ ขอให้ไปทำตราประทับก่อน ขอให้พิมพ์ตราประทับเป็นชื่อของคุณด้วยตัวอักษรฮิรากานะหรือคาตากานะ สามารถทำตราประทับได้ในราคาตั้งแต่ 500 เยนถึง 1,000 เยนใช้เวลาเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น มีตราประทับที่ราคาตั้งแต่ 2-3 พันเยนจนถึง 2-3 หมื่นเยนแต่ไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้น

การโอนเงินโดยอัตโนมัติ

เมื่อเปิดบัญชีธนาคารแล้วขอให้จดบันทึกเลขที่บัญชีธนาคารหรือชื่อธนาคาร・ชื่อสาขาไว้ในสมุดบันทึกด้วย เป็นเรื่องปกติที่จะไม่จ่ายเงินทุนการศึกษาหรือค่าทำงานพิเศษเป็นเงินสดหากเป็นการโอนเงินทางบัญชีธนาคารเมื่อมีดูสมุดบันทึกแล้วบอกเลขที่บัญชีธนาคารให้อีกฝ่ายได้ทันทีก็จะสะดวกมาก เมื่อต้องชำระค่าน้ำประปา,ค่าแก๊ส,ค่าโทรศัพท์ เป็นต้นตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่แล้วมาดำเนินการเพื่อโอนเงินอัตโนมัติกันเถอะ การแจ้งหมายเลขของน้ำประปา,แก๊สหรือโทรศัพท์กับทางธนาคารไว้แล้วดูจากใบแจ้งค่าบริการเหล่านั้นก็จะทราบได้

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม