Scholarship (Kamiyama Scholarship Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Kamiyama Scholarship Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướn...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Kamiyama Scholarship Foundation)

Scholarship (Kamiyama Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2023

Tổ chức cấp học bổng Kamiyama Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2023-2024
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Aichi
Chỉ định về khu vực trường học Aichi Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Số tiền học bổng (Yên) 200,000 yen for a year
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 10
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 12/58
Thời gian tuyển mộ Mid April to May 31
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.