Aichi Scholarship Program (Aichi Prefectural Government) (Thạc sỹ(1st year to 2nd year), Nghiên cứu sinh(1st year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Aichi Scholarship Program (Aichi Prefectural Government) (Thạc sỹ(1st year to...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Aichi Scholarship Program (Aichi Prefectural Government)

Aichi Scholarship Program (Aichi Prefectural Government)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Aichi Prefectural Government
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ(1st year to 2nd year), Nghiên cứu sinh(1st year)
Quốc tịch Asian countries(Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, East Timor, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives,Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, The Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, or Vietnam)
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Aichi
Chỉ định về khu vực trường học Aichi Prefecture
Giới hạn tuổi tác Less than 35 at 1st April of your coming year to Japan
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Major in Japan: Field recognized as pertinent to the support of Aichi's manufacturing industry
Số tiền học bổng (Yên) 150,000 for a month (living allowance)
Khoản được cấp khác Travel expenses to and from Japan, School expenses (entrance examination fee, entrance fee, tuition)
Thời gian được cấp (năm) 2 years and 6 months
Số lượng tuyển sinh (dự định) 5
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 5
Thời gian tuyển mộ Early February to Mid May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.