Scholarship (Ichihara International Scholarship Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Ichihara International Scholarship Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, T...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Ichihara International Scholarship Foundation)

Scholarship (Ichihara International Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 11 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Ichihara International Scholarship Foundation
Mã bưu điện 453-0843
Địa chỉ c/o D-Museum 1-22 Kamotsukicho, Nakamura-ward, Nagoya-city, Aichi
Địa chỉ liên hệ Secretariat
Điện thoại 052-413-6777
Fax 052-413-3838
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Aichi
Chỉ định về khu vực trường học Aichi Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship
Số tiền học bổng (Yên) 50,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year (supplying for each 3 months)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 20
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 20/32
Thời gian tuyển mộ Early July to October 15
Thời hạn tuyển mộ Tháng 10

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.