NGK Scholarship (NGK Foundation for International Students) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

NGK Scholarship (NGK Foundation for International Students) (Khoa, Thạc sỹ, T...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > NGK Scholarship (NGK Foundation for International Students)

NGK Scholarship (NGK Foundation for International Students)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng NGK Foundation for International Students
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Aichi
Chỉ định về khu vực trường học Aichi Prefecture
Giới hạn tuổi tác Less than 35
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 120,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years (but you must be screened again after 1 year). Shortest term in case of graduation on time.
Số lượng tuyển sinh (dự định) 14
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 20/32 (継続含む)(including continuations)
Thời gian tuyển mộ November 6 to January 25
Thời hạn tuyển mộ Tháng 1

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.