Chukyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Chukyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Chukyo University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Chukyo University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành ManagementhoặcNgành PsychologyhoặcNgành Contemporary SociologyhoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Business and Public PolicieshoặcNgành EngineeringhoặcNgành Health and Sport SciencehoặcNgành World EnglisheshoặcNgành International Liberal Studies của Chukyo University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Chukyo University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Aichi  / Tư lập

中京大学 | Chukyo University

A diverse, distinct, and comprehensive university with 11 Undergraduate and 18 Graduate schools

Comprising 11 faculties, 18 academic departments, and 11 graduate schools, Chukyo University is one of the nation’s leading general universities, situated in Nagoya, in the centre of Japan. Founded in 1956 with a strong commitment to both learning and sports, Chukyo has ceaselessly striven to improve its educational environment, sending over 120,000 graduates into all areas of society, including top-rank companies and leading civil service positions.

【International Student Award】
・30% exemption from tuition and fees for all international students.
・Chukyo scholarship is available for international students.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Chukyo University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 15người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 521,500 Yên (Niên khóa 2017) 101-2 Yagotohon-machi, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi.
  Khoa
  • Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 3người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 560,000 Yên (Niên khóa 2017) 101-2 Yagotohon-machi, Syowa-ku, Nagoya-shi, Aichi.
  Khoa
  • Psychology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 521,500 Yên (Niên khóa 2017) 101-2 Yagotohon-machi, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi.
  Khoa
  • Contemporary Sociology (Sociology, Community, Welfare, Intercultural Studies)
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 1người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 521,500 Yên (Niên khóa 2017) 101-2 Yagotohon-machi, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi.
  Khoa
  • Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 5người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 521,500 Yên (Niên khóa 2017) 101-2 Yagotohon-machi, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi.
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 556,500 Yên (Niên khóa 2017) 101-2 Yagotohon-machi, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Business and Public Policies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 1người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2016) 200,000 Yên (Niên khóa 2016) 612,500 Yên (Niên khóa 2016) 101-2 Yagotohon-machi, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Mechanical and Systems Engineering, Electric and Electronic Engineering, Information Engineering, Media Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 1người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 581,000 Yên (Niên khóa 2017) 101-2 Ygotohon-machi, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi.
  Khoa
  • Health Science, Sport Science, Sport and Physical Education
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 0người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 542,500 Yên (Niên khóa 2017) 101-2 Yagotohon-machi, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi.
  Khoa
  • World Englishes (World Englishes & Business, British and American Cultural Studies, Information Technologies & International Studies)
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2018) 3người (Niên khóa 2017) 35,000 Yên (Niên khóa 2017) 200,000 Yên (Niên khóa 2017) 556,500 Yên (Niên khóa 2017) 101-2 Yagotohon-machi, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • International Liberal Studies

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học