Nihon Fukushi University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nihon Fukushi University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Nihon Fukushi University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nihon Fukushi University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Social WelfarehoặcNgành EconomicshoặcNgành International Welfare DevelopmenthoặcNgành Education and PsychologyhoặcNgành Sports Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

日本福祉大学 | Nihon Fukushi University

Nihon Fukushi University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2021) 7người (Niên khóa 2020) 25,000 Yên (Niên khóa 2020) 100,000 Yên (Niên khóa 2020) 417,500 Yên (Niên khóa 2020) 35-6 Egemae, Okuda, Mihama-cho, Chita-gun, Aichi
  Khoa
  • Social Welfare
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2021) 6người (Niên khóa 2020) 25,000 Yên (Niên khóa 2020) 100,000 Yên (Niên khóa 2020) 417,500 Yên (Niên khóa 2020) 35-6 Egemae, Okuda, Mihama-cho, Chita-gun, Aichi
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2021) 22người (Niên khóa 2020) 25,000 Yên (Niên khóa 2020) 100,000 Yên (Niên khóa 2020) 417,500 Yên (Niên khóa 2020) 35-6 Egemae, Okuda, Mihama-cho, Chita-gun, Aichi
  Khoa
  • International Welfare Development
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2021) 2người (Niên khóa 2020) 25,000 Yên (Niên khóa 2020) 100,000 Yên (Niên khóa 2020) 417,500 Yên (Niên khóa 2020) 35-6 Egemae, Okuda, Mihama-cho, Chita-gun, Aichi
  Khoa
  • Clinical Psychology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 25,000 Yên (Niên khóa 2020) 100,000 Yên (Niên khóa 2020) 425,000 Yên (Niên khóa 2020) 35-6 Egemae, Okuda, Mihama-cho, Chita-gun, Aichi
  Khoa
  • Sports Science

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học