Ichihara International Scholarship Foundation (คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

Ichihara International Scholarship Foundation (คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > Ichihara International Scholarship Foundation

Ichihara International Scholarship Foundation

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 19, 2016

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Ichihara International Scholarship Foundation
รหัสไปรษณีย์ 453-0843
ที่อยู่ c/o D-Museum 1-22 Kamotsukicho, Nakamura-ward, Nagoya-city, Aichi
สถานที่ติดต่อสอบถาม Secretariat
หมายเลขโทรศัพท์ 052-413-6777
แฟกซ์ 052-413-3838
จำนวนเงินต่อปี 2016-2017
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ไอจิ
กำหนดพื้นที่ของสถาบันการศึกษา Aichi Prefecture
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You cannot get another scholarship
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 50,000 yen for a month
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) 1 year (supplying for each 3 months)
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 20
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 20/28
ระยะเวลารับสมัคร Late December to February 10
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ให้การช่วยเหลือ

รายละเอียดขอให้ติดต่อสอบถามจากทางสถาบันหรือกลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ