กุมารเวชศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

กุมารเวชศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > กุมารเวชศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

สนับสนุนการพัฒนาการของเด็ก โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

พัฒนาการเด็ก เป็นสาขาที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็กในแง่วิทยาศาสาตร์ โดยสิ่งต่างๆที่เกี่ยวพันรอบตัวเด็ก เช่น สภาพแวดล้อม หรือวัฒนธรรม ก็เป็นเป้าหมายการวิจัยด้วย การศึกษาด้านการพัฒนาเด็ก อาจแบ่งได้เป็นหลายสาขาเช่น “การพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก” “สุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก” “สวัสดิการสำหรับเด็ก” “การศึกษาและอนุบาลเด็ก” และ “ความสัมพันธ์ของเด็กกับวัฒนธรรม” เป็นต้น การศึกษาวิจัยสาขาเหล่านนี้ ความรู้ในด้านศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์และสวัสดิการจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กในปัจจุบัน คือการอาศัยในแมนชั่นที่พร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศ การละเล่นก็มีทีวีเกมเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก หัวใจหลักของวิทยาศาสตร์การพัฒนาของเด็ก คือการจับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเด็กเช่นนี้ มาวิเคราะห์ วิจัยให้รวดเร็วที่สุด

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

長野県立大学 | The University of Nagano

Established in April, 2018 as a public universi...

The University of Nagano

東洋英和女学院大学 | Toyo Eiwa University

Toyo Eiwa University is located on the Yokohama...

Toyo Eiwa University

江戸川大学 | Edogawa University

Edogawa University was founded in 1990 with 6 d...

Edogawa University

愛知淑徳大学 | Aichi Shukutoku University

The Center for Japanese Language and Culture (C...

Aichi Shukutoku University

福山市立大学 | Fukuyama City University

Fukuyama City University is a public university...

Fukuyama City University

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

帝京大学 | Teikyo University

Teikyo University is a comprehensive institutio...

Teikyo University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา