หมวดแผ่นดินไหว - 5. 「ควรจะอพยพไปที่ไหนดี?」 | คู่มือการจัดการภาวะวิกฤติสำหรับชาวต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

หมวดแผ่นดินไหว - 5. 「ควรจะอพยพไปที่ไหนดี?」 | คู่มือการจัดการภาวะวิกฤติสำหรั...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > 「ควรจะอพยพไปที่ไหนดี?」

คู่มือการจัดการภาวะวิกฤติสำหรับชาวต่างชาติ


มหาวิทยาลัย

Meiji Gakuin University
Fukui University of Technology
Yokohama National University
Rikkyo University
Kobe Gakuin University
Teikyo University
Musashino University
Temple University, Japan Campus
Hosei University
Chuo University
Osaka University

บัณฑิตวิทยาลัย

Niigata University of Health and Welfare
Kansai University
Tokyo City University
International University of Japan
Rikkyo University
ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

【เหตุผลที่ JPSS ถูกเลือก】
 1. ทุนการศึกษาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน JPSS
 2. ได้รับการติดต่อโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทางนี้

สำหรับสมาชิก สามารถ Login ได้ที่นี่

「ควรจะอพยพไปที่ไหนดี?」

หากเกิดแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติอื่นขึ้นและการอยู่ในบ้านจะก่อให้เกิดอันตรายก็ให้ทำการอพยพออกภายนอก แต่จะอพยพไปที่ใดได้บ้างนั้น ให้ลองพิจารณาตามสถานการณ์ของภัยพิบัติที่เกิดและทำการอพยพดังลำดับต่อไปนี้

(1) สถานที่อพยพชั่วคราว (ที่รวมพลชั่วคราว)

ตามหลักทั่วไปแล้วให้อพยพออกไปยังพื้นที่โล่งก่อน เช่น สวนสาธารณะหรือสนามของโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน จากนั้นดูสถานการณ์สักระยะ สถานที่อพยพชั่วคราวมักจะถูกกำหนดขึ้นโดยเมืองนั้นๆ

(2) ลานอพยพ

ถ้าสถานที่อพยพชั่วคราวเริ่มไม่ปลอดภัย หรือเป็นอันตรายในการอพยพไปก็ให้ไปรวมตัวกันที่ลานหรือสวนสาธารณะที่กว้างกว่าเดิมซึ่งรองรับหากเกิดเพลิงไหม้ ลานอพยพจะถูกกำหนดขึ้นโดยเขตหรือจังหวัดนั้นๆ

(3) ศูนย์อพยพ

เป็นสถานที่สำหรับการดำรงชีพกรณีที่บ้านของตัวเองเสี่ยงต่อการพังถล่มจนไม่สามารถใช้ชีวิตในบ้านได้ เขตหรือจังหวัดจะเป็นผู้กำหนดที่ตั้งศูนย์อพยพซึ่งโดยปกติมักเป็นโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น

ลำดับของการอพยพมีระบุไว้ในแผนผังของ 「โฮมเพจข้อมูลการป้องกันพิบัติภัยโตเกียว (Tokyo Disaster Prevention Information Homepage)」 ซึ่งอธิบายเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

ถ้าเช่นนั้น สถานที่อพยพ หรือจุดอพยพในเขตที่อยู่อาศัยของตนเองอยู่ที่ไหนบ้าง

สำหรับโตเกียวได้มีการจัดทำ 「แผนที่สำหรับการรับมือภัยพิบัติของโตเกียว」 ไว้ ซึ่งจะทำให้รู้ได้ว่าสถานที่อพยพหรือจุดอพยพของหมู่บ้าน เมือง เขตอยู่ตรงไหนบ้าง

เวบไซต์อื่นๆของท้องถิ่น
เมืองซัปโปโร 「ต้องอพยพไปที่ไหนดี?」
เมืองโอซากา 「แผนที่การรับมือภัยพิบัติของแต่ละเขต」
เมืองโกเบ 「จุดอพยพขณะเกิดภัยพิบัติ」
เมืองฟุคุโอกะ 「แผนที่การรับมือภัยพิบัติเมืองฟุคุโอกะ」

นอกจากนี้ หากลองค้นหาด้วยคำว่า 「ชื่อหมู่บ้านเมืองเขต สถานที่อพยพ」 จากอินเตอร์เน็ต ก็น่าจะพบเวบไซต์ที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดทำขึ้นซึ่งในนั้นน่าจะมีตารางแสดงสถานที่อพยพแสดงไว้อยู่ ขอให้ทำการเช็คสถานที่อพยพหรือจุดการอพยพของเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ให้ดีด้วย

PageTop

ในโฮมเพจหรือหนังสือแนะนำเรื่องการรับมือภัยพิบัติที่จัดทำขึ้นโดยหมู่บ้าน เมือง หรือเขตแต่ละเขตนั้น มักจะแสดงสถานที่อพยพหรือจุดอพยพด้วยข้อความ 「ทุกท่านที่อยู่ในเมือง ○○ หมู่ที่ ○ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ○~เลขที่ ○ ให้ไปที่โรงเรียนประถม ○○」 ซึ่งหากใครไม่รู้จักชื่อเขตหรือชื่อโรงเรียน หรือชื่อสวนสาธารณะที่กล่าวถึงก็จะไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ใด ถึงจะมีแสดงไว้ด้วยแผนที่ แต่หากเป็นคนอาศัยอยู่ต่างประเทศมาก่อนก็ย่อมจินตนาการไม่ออกหรือไม่รู้สภาพที่แท้จริงของถนนจากการดูแค่แผนที่ (ไม่รู้ว่าถนนั้นไกลหรือใกล้ขนาดไหน ทางที่ผ่านกว้างหรือแคบอย่างไร หรือสถานที่อพยพนั้นเป็นสภาพแบบไหน เป็นต้น)

ดังนั้นก่อนที่จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริง ขอแนะนำให้ลองหาเวลาเดินสำรวจด้วยตัวเองเพื่อดูการเดินทางไปยังสถานที่อพยพหรือจุดอพยพของย่านที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วย เพราะหากลองได้เดินดูทางจริงก็ย่อมจะจินตนาการได้ว่าทางเป็นเช่นไร ทางอาจจะไกลกว่าที่คิด หรือถนนบางเส้นอาจไม่มีทางเท้าทำให้เดินไม่ค่อยปลอดภัย หรือทางนี้มีสะพานซึ่งอาจเป็นอันตรายหากเดินข้ามไปตอนเกิดภัยพิบัติจริง เป็นต้น การเตรียมดูทางล่วงหน้าก็จะช่วยให้เราไม่ตื่นตระหนกและรีบร้อนตอนที่ต้องอพยพจริงด้วย

นอกจากนี้ยังต้องศึกษาตำแหน่งหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมไว้ด้วย เช่น ชื่อสวนสาธารณะ ชื่อโรงเรียน ชื่อย่านหรือเขตรอบๆข้าง เป็นต้น เพราะหากตอนเกิดภัยพิบัติแล้วมีประกาศจากตำรวจหรือสถานีดับเพลิงว่า 「ขอให้ทุกท่านที่อาศัยในเมือง○○ อพยพไปยังสวนสาธารณะ○○ ด้วย!」 และถ้าหากเราไม่รู้ว่าว่าสวนสาธารณะนั้นอยู่ที่ใดก็จะทำอะไรไม่ถูกยิ่งขึ้น

PageTop

ดังที่เขียนไปแล้วก่อนหน้านี้ ว่าถ้าหากในบ้านปลอดภัยไม่มีเพลิงไหม้หรืออันตรายใดๆก็ไม่เป็นต้องอพยพ แต่กรณีดังด้านล่างนี้คือกรณีที่จำเป็นต้องอพยพ

 • 1-1. กรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเอง
 • 1-2. กรณีที่มีความเสี่ยงห้องพังถล่ม
 • 1-3. กรณีที่มีประกาศอพยพจากสถานีตำรวจหรือสถานีดับเพลิง

ขอให้ระมัดระวังเรื่องต่อไปนี้เมื่อจะทำการอพยพ

 • 2-1. ก่อนออกจากบ้านจะต้องปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าและปิดวาล์วแก๊สให้เรียบร้อย
 • 2-2. สวมใส่รองเท้าที่แน่นหนาแข็งแรง
 • 2-3. พยายามมีสัมภาระติดตัวให้น้อยที่สุด
 • 2-4. ห้ามใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ในการอพยพ ให้ใช้การเดิน
 • 2-5. พยายามอย่าไปคนเดียว ถ้าเป็นไปได้ให้ไปกับครอบครัว เพื่อน หรือผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。