เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก คุมาโมโตะมหาวิทยาลัย

จังหวัดคุมาโมโตะ(Kumamoto) สามารถเข้าถึงได้จากภูมิภาคต่างๆ ด้วยการเปิดเส้นทางรถไฟคิวชูชินคันเซ็น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก จังหวัดคุมาโมโตะมีภูเขาไฟอาโซะ(Aso)ซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นภูเขาไฟแอ่งกระจาดที่หาได้ยากแม้ในญี่ปุ่น การได้เล่าเรียนท่ามกลางธรรมชาติอันเกิดจากภูเขาไฟอะโซะ จะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ “สหภาพมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ”(Consortium Kumamoto) ที่จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานศึกษาต่างๆภายในจังหวัด มีการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือด้านการหางาน เป็นต้น

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด6สถาบัน หน้าที่ 1

Kyushu Lutheran College รายชื่อคณะวิชา

Kumamoto Gakuen University รายชื่อคณะวิชา

Prefectural University of Kumamoto รายชื่อคณะวิชา

Kumamoto University รายชื่อคณะวิชา

Heisei College of Music รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Temple University, Japan Campus
Meiji Gakuin University
Teikyo University