เลือกสถานศึกษาจาก โออิตะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก โออิตะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก โออิตะมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก โออิตะมหาวิทยาลัย

ในยุคสมัยสงคราม (Sengoku Jidai - Warring States Period)ยุคสมัยอาซึจิโมโมยามะ (Azuchi Momoyama Period)และยุคเอโดะ (Edo Period)ของญี่ปุ่น มีเจ้าเมืองผู้ปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าไดเมียว(Daimyo)อยู่มากมาย ในบรรดาไดเมียวเหล่านี้ ผู้ที่เข้าพิธีรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชนจะถูกเรียกว่า คริสเตียนไดเมียว จังหวัดที่มีคริสเตียนไดเมียวอยู่เป็นจำนวนมากคือจังหวัดโออิตะ(Oita)ด้วยเหตุนี้ เมื่อได้มาศึกษาต่อที่จังหวัดโออิตะจะพบว่า นอกจากบรรยากาศที่สมเป็นเมืองบ่อน้ำร้อนออนเซ็นของญี่ปุ่นแล้ว จังหวัดโออิตะยังมีบรรยากาศบางส่วนที่ดูเหมือนเป็นต่างประเทศอยู่ด้วย จังหวัดโออิตะเป็นจังหวัดที่ให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศมาตั้งแต่อดีต และปัจุบันก็ยังกระตือรือร้นในการต้อนรับนักศึกษาจากต่างชาติเช่นกัน มหาวิทยาลัยในจังหวัดโออิตะ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดูแลนักศึกษาต่างชาติให้เติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถดังเช่นไดเมียวในอดีต

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด5สถาบัน หน้าที่ 1

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
Ritsumeikan Asia Pacific University

A globally unique multicultural and multilingual campus!

When Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) opened its doors in 2000, an entirely new multicultural learning environment emerged, aiming to create global leaders across all fields and industries...
[«Ritsumeikan Asia Pacific University» ดูต่อ]

Ritsumeikan Asia Pacific University รายชื่อคณะวิชา

Oita University of Nursing and Health Sciences รายชื่อคณะวิชา

Oita University รายชื่อคณะวิชา

Nippon Bunri University รายชื่อคณะวิชา

Beppu University รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Teikyo University
Fukui University of Technology
Hosei University
Meiji Gakuin University
Temple University, Japan Campus
Kobe Gakuin University
Yokohama National University