เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ

เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ

เพื่อที่จะเข้าดูเว็บไซต์นี้ได้ แนะนำให้ต้องติดตั้งระบบตามด้านล่าง

※ถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้งานระบบตามด้านล่าง อาจจะเป็นไปได้ที่ฟังก์ชั่นจะมีเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการติดตั้ง OS กับ Browser
ขอความกรุณาทำความเข้าใจล่วงหน้า

คอมพิวเตอร์

OS Browsesr

นอกเหนือจาก Window 7 (รุ่นภาษาญี่ปุ่น)
  • นอกเหนือจาก Internet Explorer
  • Firefox รุ่นล่าสุด
  • Google Chrome รุ่นล่าสุด
  • Microsoft Edge รุ่นล่าสุด (นอกเหนือจาก Window 10)
นอกเหนือจาก Mac OS X (รุ่นภาษาญี่ปุ่น)
  • Safari รุ่นล่าสุด
  • Google Chrome รุ่นล่าสุด

ความคมชัดของหน้าจอ

มากกว่า 1024x768px

อาจจะมีกรณีที่บางส่วนไม่สามารถแสดงได้ เนื่องมาจากการติดตั้ง

การติดตั้ง Browser

JaveScript: ON
Cookie: ON

เว็บไซต์นี้ใช้ JavaScript และ Cookie เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง กรุณาติตดั้งเมนูของ Browser ที่ใช้

Smart Phone

OS

รุ่นหลังจาก iOS9.0
รุ่นหลังจาก Android4.4

Browser

Browser มาตรฐานที่ถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์

ถึงแม้ว่าจะเป็นระบบที่รองรับได้ตามที่กล่าวไปข้างต้น อาจจะมีกรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากรุ่นของ OS หรือระบบที่ลูกค้าใช้ก็เป็นได้