留学生生活案内 | 留学情報サイトJPSS

留学生生活案内 | 留学情報サイトJPSS

FacebookInstagram
スカウト機能で合格したら奨学金のチャンス

> > > 留学生生活案内

留学生生活案内

登録無料

無料登録であなたにとってベストな日本留学を。

【JPSSが選ばれる理由】
 1. JPSS登録者限定奨学金_toppanel
 2. 大学からの直接スカウト_toppanel
 3. クオリティーの高い日本留学情報_toppanel

詳細はこちら

すでに会員の方はこちらからログイン

ขั้นตอนหลังจากมาญี่ปุ่นแล้ว

 • 「Resident Card」คือบัตรอะไร?
 • หน้าที่ในการพกพา・แสดงบัตร Resident Card
 • ต้องจดบันทึกหมายเลขของ Resident Card ไว้ในสมุดโน้ต เป็นต้น
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่ระบุในบัตร Resident Card
 • การสูญหายและออกบัตรใหม่
 • บัตร Resident Card กับการเข้าประเทศอีกครั้ง(Re-Entry)
 • หน้าที่ในการส่งคืนบัตร Resident Card
 • หน้าที่ที่ต้องแจ้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลที่ประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมถึง
 • การสมัครประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • เมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู่?
 • เอกสารสำคัญในการเปิดบัญชีธนาคาร
 • ตราประทับ
 • การโอนเงินโดยอัตโนมัติ

PageTop

เริ่มต้นดำรงชีวิตในญี่ปุ่น

 • ประเภทของที่พักมีแบบไหนบ้างนะ?
 • สิ่งที่ควรจำไว้เกี่ยวกับการหาอพาร์ตเมนต์
 • ราคาโดยทั่วไปของค่าเช่า
 • วิธีการหาที่พัก
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้นายหน้าจัดหาบ้านเช่าเป็นคนกลางในการดำเนินการ
 • ความรู้ที่จำเป็นต้องมีและข้อควรระวังในการทำสัญญาเช่า
 • ผู้ค้ำประกันในสัญญาเช่าที่พักคือ?

PageTop

แนะแนวการใช้ชีวิต

 • การแยกขยะ(ตัวอย่าง-กรณีของเมืองโตเกียว)
 • วันที่นำขยะออกมาทิ้ง
 • ต้องปฏิบัติตาม 「ข้อตกลง」ที่กำหนดไว้
 • นึกถึงผู้อื่นก่อนใช้สิ่งที่ใช้ร่วมกัน
 • ระวังเรื่องการทำเสียงดังกลางดึก
 • เมื่อมีเพื่อนมาเยี่ยมเยือน
 • หากถูกเตือนว่า 「หนวกหู!」
 • ใส่ใจเรื่อง 「คราบน้ำมันที่ห้องครัว」
 • ระมัดระวังเรื่องการระบายอากาศ
 • ปรุงอาหารเสร็จแล้วต้องเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ทันที
 • ใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ เป็นต้นในการป้องกันโต๊ะปรุงอาหารหรือผนัง
 • มีการหักค่าทำความสะอาดจากเงินมัดจำด้วย
 • เขียนที่อยู่โดยใส่ชื่ออพาร์ตเมนต์และเลขที่ให้ถูกต้อง
 • ต้องติดชื่อ-นามสกุลไว้เพื่อรับของทางไปรษณีย์
 • บริการแนะนำไปรษณีย์ด้วยภาษาอังกฤษ
 • แจ้งยุติการใช้ไฟฟ้า・แก๊ส・น้ำประปา
 • การตรวจเช็คห้องและคืนกุญแจเมื่อย้ายออก
 • หากย้ายที่อยู่ต้องส่งเอกสาร「เอกสารแจ้งเปลี่ยนที่อยู่」
 • ห้ามเก็บจักรยานที่จอดทิ้งไว้มาใช้
 • การขึ้นทะเบียนป้องกันอาชญากรรมเมื่อซื้อจักรยาน・เปลี่ยนแปลงการขึ้นทะเบียนจักรยานที่ได้รับมา
 • จอดจักรยานในที่ที่กำหนด
 • มีการจัดงาน Flea Market ของชาวเมืองด้วย

PageTop

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน
 • ระบบยกเว้นค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย

PageTop

การทำงานพิเศษ

 • ขั้นแรกคือยื่นขอ 「อนุญาตให้ทำกิจกรรมนอกเหนือจากสถานภาพที่ถืออยู่」
 • เงื่อนไขของการทำงานพิเศษ 1 - เรื่องเวลา
 • เงื่อนไขของการทำงานพิเศษ 2 - เรื่องประเภทของงานที่ทำ
สิ่งที่ต้องระวังเมื่อทำงานพิเศษ
 • พยายามจดบันทึกเงื่อนไขในการทำงานเท่าที่สามารถบันทึกได้
 • จดบันทึกเวลาทำงานและเงินค่าจ้างที่ได้รับ
 • ไม่มาสาย・หยุดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
การหางานพิเศษ
 • จากการแนะแนวของแผนกแนะแนวการใช้ชีวิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย(สถาบันการศึกษา) เป็นต้น
หากมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานพิเศษ
 • หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานพิเศษ
 • องค์กรที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแรงงาน
เรื่องเกี่ยวกับภาษี
 • ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานพิเศษมี 2 แบบคือภาษีที่จัดเก็บโดยรัฐบาลกลางกับภาษีท้องถิ่น
 • ภาษีที่จัดเก็บโดยรัฐบาลกลางจะตัดสินขั้นสุดท้ายด้วยรายได้รวมทั้งปี(ตั้งแต่เดือนมกราคม~ธันวาคม)
 • ช่วงวันที่ 16-กุมภาพันธ์ ~ 15 มีนาคม ของทุกปีจะต้อง「ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้สิ้นปี」กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่อาศัยอยู่

PageTop

วีซ่า

 • กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองคืออะไร
 • สถานภาพการพำนักอาศัยมีหลายแบบ
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ อยู่ที่ไหน?
 • ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ปรึกษาก่อนยื่นเรื่องกันเถอะ
 • การยื่นด้วยตนเองควรรีบดำเนินให้เร็วที่สุด
 • เมื่อออกจากประเทศญี่ปุ่นชั่วคราว(พิจารณาอนุญาตเข้าญี่ปุ่นอีกครั้ง)

PageTop

ท้าทายกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 • พยายามสร้างความเป็นเพื่อนโดยไม่ย่อท้อ
 • ขั้นแรก ลองเข้ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในสถาบันการศึกษาหรือภูมิภาคที่พำนักอาศัยอยู่กันเถอะ
 • สิ่งที่น่าสนใจของโฮมสเตย์ของท้องถิ่น
 • หลีกเลี่ยง「การโดดเดี่ยว」
 • การติดต่อกับเพื่อนร่วมชาติ・รุ่นพี่
 • สมาคมนักศึกษาต่างชาติของแต่ละประเทศ・ภูมิภาค

PageTop

ที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 • ศุนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายของสมาคมทนายความ
 • ปรึกษาเริ่องทุกข์ใจทางโทรศัพท์
 • ศูนย์ที่ปรึกษาชาวเมืองขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธิ ศูนย์จัดการปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร
 • มูลนิธิ ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรโดยสหพันธ์ทนายความญี่ปุ่น

PageTop

ข้อควรระวังเมื่อจบการศึกษา

 • ระมัดระวังเรื่องการเก็บทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย
 • เมื่อจะย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ต้องแจ้งเจ้าของบ้านล่วงหน้า 1 เดือน

PageTop

奨学金案内

留学先を探す

学校の種類を選択

大学
大学院
専門学校
短大
すべての学校
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。