สาขาวิชา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

สาขาวิชา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา

สาขาวิชา

ถ้ายังสับสนเกี่ยวกับอนาคต

มาลองทดสอบความถนัดของตนเอง เพื่อวางแผนการศึกษาต่อกันเถอะ

“แบบทดสอบศาสตร์ถนัด” นี้เป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินความสนใจและความถนัดเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ เชิญทำแบบทดสอบเพื่อช่วยในการพิจารณาเลือกแนวทางการศึกษาต่อ
ตอบปัญหาสบายๆ40ข้อ

ผู้ควบคุมแบบทบสอบศาสตร์ถนัด

Ryukoku Universityคณะสังคมศาสตร์ ภาควิทชาสังคมศาสตร์ ผช.ศ.มุราซาวะ มาโฮโระ

นักจิตวิทยา มารุยามะ อากิระ

เลือกจากสาขาวิชา

สายศิลปศาสตร์

สายวิทยาศาสตร์

สายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ค้นหาสถาบันการศึกษา