เลือกสถานศึกษาจาก ทตโตริมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก ทตโตริมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก ทตโตริมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก ทตโตริมหาวิทยาลัย

จังหวัดทตโทริ (Tottori)เป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดใน47จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ในตำราประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นโบราณมีการบันทึกเกี่ยวกับทตโทริเอาไว้ด้วย ที่ทตโทริจะสามารถชมทตโทริซะคิว (Tottori Sakyu – Tottori Sand Dunes เนินทรายทตโทริ)ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่แปลกประหลาดสำหรับญี่ปุ่นได้ นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อที่จังหวัดทตโทริต่างพากันประหลาดใจที่ได้เห็นเนินทรายขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยในจังหวัดทตโทริได้ใช้จุดเด่นของสภาพภูมิประเทศให้เกิดประโยชน์ในการทำการวิจัยต่างๆ เช่น การเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่แห้งแล้ง หรือการพื้นฟูทะเลทรายให้เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นต้น

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด2สถาบัน หน้าที่ 1

Tottori University of Environmental Studies รายชื่อคณะวิชา

Tottori University รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Meiji Gakuin University
Fukui University of Technology
Temple University, Japan Campus
Teikyo University
Kobe Gakuin University
Yokohama National University
Hosei University