การสมัครขอรับทุนการศึกษา ทำความเข้าใจข้อมูลโดยไม่มีตกหล่น・สมัครโดยไม่ย่อท้อ | 留学情報サイトJPSS

การสมัครขอรับทุนการศึกษา ทำความเข้าใจข้อมูลโดยไม่มีตกหล่น・สมัครโดยไม่ย่อท้อ ...

FacebookInstagram
スカウト機能で合格したら奨学金のチャンス

> > > ทำความเข้าใจข้อมูลโดยไม่มีตกหล่น・สมัครโดยไม่ย่อท้อ

留学生生活案内

登録無料

無料登録であなたにとってベストな日本留学を。

【JPSSが選ばれる理由】
  1. JPSS登録者限定奨学金_toppanel
  2. 大学からの直接スカウト_toppanel
  3. クオリティーの高い日本留学情報_toppanel

詳細はこちら

すでに会員の方はこちらからログイン

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่ต้องการจะขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะทางใช่หรือไม่ สิ่งที่น่าเสียดายคือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่จำกัดเป้าหมายเฉพาะบัณฑิตวิทยาลัยหรือระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 เท่านั้นไม่ค่อยมีทุนการศึกษาที่นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3 สามารถสมัครได้ กรณีของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทำความเข้าใจข้อมูลโดยไม่มีตกหล่น・สมัครโดยไม่ย่อท้อ

เพียงแค่องค์กรสนับสนุนทุนการศึกษาของเอกชนทั่วประเทศอย่างเดียวก็มีมากกว่า 140 องค์กรนอกจากนั้นยังมีทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเองหรือจากกลุ่มองค์กรท้องถิ่นด้วย สิ่งสำคัญคือทำความเข้าใจข้อมูลทุนการศึกษาในป้ายประกาศของสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้,ค้าหาทุนการศึกษาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของตนเอง,พยายามสมัครหลายๆครั้งโดยไม่ย่อท้อ นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาทุนการศึกษาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของตนเองตามระดับที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไว้(หลักสูตร),ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัด,สถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษา,ที่อยู่ของผู้รับ เป็นต้นได้จากหน้าค้นหาของการแนะนำทุนการศึกษาของโอมเพจนี้ได้

เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน

เงินทุนการศึกษาของระบบสนับสนุนนักศึกษาญี่ปุ่นดำเนินการด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวนคนที่ให้การสนับสนุนเยอะมาก,เรียกได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับทุนใช่หรือไม่ ระบบสนับสนุนค่าเล่าเรียนของนักศึกษาชาวต่างชาติของกระทรวงศึกษา,วัฒนธรรม,กีฬา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายการให้ทุนการศึกษา:นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย(หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาโท),นักศึกษาวิจัย(ระดับบัณฑิตวิทยาลัย),มหาวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษา(ตั้งแต่ชั้นปีที่4ขึ้นไป),สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง(หลักสูตรเฉพาะทาง),มหาวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญาหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ,
หลักสูตรเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษา,หลักสูตรการศึกษาเบื้องต้น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ค่าตอบแทน

เป็นทุนสำหรับผู้ที่ใช้ทุนส่วนตัวเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต เพื่อในการศึกษาภายในประเทศญี่ปุ่น โดยจะได้รับเงินทุนสนับสนุนรายละ 48,000 เยนต่อเดือน (หรือ 30,000 เยนต่อเดือนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น) โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับผลการเรียน และสถานะการเงิน ผู้ที่มีผลการสอบยอดเยี่ยมจากการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) สามารถจองขอรับทุนล่วงหน้าได้

○ติดต่อสอบถาม
สำหรับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนของนักศึกษาชาวต่างชาติของกระทรวงศึกษา,วัฒนธรรม,กีฬา,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่หรือตามที่อยู่ข้างล่างนี้
Study in Japan Unit, Information Services Division, Student Exchange Department, Japan Student Services Organization (JASSO)
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 Japan 
TEL:03-5520-6111

สามารถดาวนืโหลดรายการทุนการศึกษาแบบPDF Fileจากโฮมเพจข้างล่างนี้
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-style/pamphlet/

ระบบยกเว้นค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย

แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีระบบยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยขึ้นอยู่กับเงินทุนของแต่ละสถาบัน กรณีของมหาวิทยาลัยเอกชนจำนวนมากดูเหมือนจะมีการลดค่าเล่าเรียนประมาณ 30 % โดยพิจารณาจากการตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจทั่วไปของนักศึกษา แต่ขอให้ติดต่อสอบถามศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศภายในสถาบันเนื่องจากจำนวนคนและระบบแตกต่างกันตามแต่ละสถาบัน มหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีระบบยกเว้นค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งหรือทั้งหมดสำหรับนักศึกษาที่ยากจนแต่เนื่องจากระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบสำหรับนักศึกษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่อดีตดังนั้นวิธีการประยุกต์ใช้กับนักศึกษาต่างชาติจึงมีหลากหลายและแตกต่างกันตามมหาวิทยาลัยเช่นเอกสารที่ยื่นหรือจำนวนคนที่สามารถขอยกเว้นได้ เป็นต้น มหาวิทยาลัยท้องถิ่นเองปกติแล้วก็มีระบบตามมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแต่ดูเหมือนมีบางแห่งที่ไม่ใช้กับนักศึกษาต่างชาติ รายละเอียดขอให้ติดต่อสอบถามผู้รับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัย

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

奨学金案内

留学先を探す

学校の種類を選択

大学
大学院
専門学校
短大
すべての学校
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。