หมวดการรักษาพยาบาล - 16. 「เกี่ยวกับระบบประกัน」 | คู่มือการจัดการภาวะวิกฤติสำหรับชาวต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

หมวดการรักษาพยาบาล - 16. 「เกี่ยวกับระบบประกัน」 | คู่มือการจัดการภาวะวิกฤติส...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > 「เกี่ยวกับระบบประกัน」

คู่มือการจัดการภาวะวิกฤติสำหรับชาวต่างชาติ


มหาวิทยาลัย

Rikkyo University
Kobe Gakuin University
Meiji Gakuin University
Chuo University
Osaka University
Temple University, Japan Campus
Musashino University
Teikyo University
Yokohama National University
Fukui University of Technology
Hosei University

บัณฑิตวิทยาลัย

International University of Japan
Kansai University
Tokyo City University
Niigata University of Health and Welfare
Rikkyo University
ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

【เหตุผลที่ JPSS ถูกเลือก】
 1. ทุนการศึกษาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน JPSS
 2. ได้รับการติดต่อโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทางนี้

สำหรับสมาชิก สามารถ Login ได้ที่นี่

「เกี่ยวกับระบบประกัน」

บางครั้งนักศึกษาต่างชาติก็เลือกที่จะไม่ไปรพ.แม้ว่าจะเจ็บป่วยก็ตาม เหตุผลก็เพราะไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายจะมากน้อยขนาดไหน หรือบางทีก็เสียดายเงินค่ารักษา แต่หากได้เข้าประกันตนในระบบประกันสุขภาพแล้ว ค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายโดยผู้ติดต่อประสานงานจะเหลือเพียง 30% เท่านั้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันสำหรับกรณีของนักศึกษาต่างชาติก็มีระบบลดหย่อนทำให้เบี้ยรายเดือนไม่แพงมากนัก

ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่า ฉันจะไม่ป่วยเข้ารพ.ให้ต้องเป็นภาระของใครอย่างเด็ดขาด เพราะเมื่อต้องมาใช้ชีวิตในต่างประเทศที่ไม่คุ้นเคยกว่า 1 ปีหรือ 2 ปี ร่างกายก็อาจอ่อนแอลงได้เนื่องจากสภาพอากาศ อาหารการกิน หรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นแล้ว การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ยิ่งหากเจ็บป่วยแล้วปล่อยทิ้งไว้ อาการก็จะยิ่งแย่ลงและไม่ได้ลำบากเฉพาะตนเองเท่านั้น แต่ยังอาจก่อความลำบากให้แก่คนรอบข้างไปด้วยก็ได้

การเข้าประกันตนในระบบประกันสุขภาพของรัฐนั้นถือเป็นหน้าที่และสิทธิของประชาชนอย่างหนึ่ง ซึ่งแม้แต่คนต่างชาติก็สามารถเข้าประกันตนได้ หากเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือย้ายที่อยู่อาศัยก็อย่าลืมดำเนินขอสิทธิ์นี้ด้วย

สำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้ว ประชาชนทุกคนต้องเข้าสู่ระบบการประกันของรัฐ ซึ่งในกรณีของนักศึกษาต่างชาติก็จะต้องทำประกัน 「ประกันสุขภาพแห่งชาติ」 เช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้จะดำเนินการโดยหน่วยงานปกครองท้องถิ่น และต้องไปดำเนินการและเสียค่าประกันตนที่ศูนย์ราชการปกครองท้องถิ่นซึ่งตนอาศัยอยู่ และหากเราได้เข้าสู่ระบบประกันตนแล้ว ค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายโดยผู้ติดต่อประสานงานจะเหลือเพียง 30% เท่านั้น

บุคคลที่จะทำประกัน

บุคคลที่สามารถทำประกันสุขภาพแห่งชาติได้คือบุคคลดังต่อไปนี้

 • 1. บุคคลที่ไม่มีประกันสุขภาพกับทางบริษัท
 • 2. บุคคลที่ไม่ได้รับค่าเบี้ยช่วยเหลือในการอยู่อาศัย
 • 3. บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรือสหภาพที่มีการประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • 4. บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย

กรณีที่คนต่างชาติอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกิน 1 ปีสามารถขอเข้าประกันตนได้ อย่าคิดว่าเสียดายเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย แล้วหากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นด้วยตนเอง

อนึ่ง หากเป็นการอยู่อาศัยระยะสั้นไม่ถึง 1 ปีไม่สามารถขอเข้าประกันตนได้

ขั้นตอนการเข้าประกันตนกับรัฐ

ต้องไปดำเนินการแจ้งประกันตนที่ศูนย์ราชการปกครองท้องถิ่น (หมู่บ้าน เทือง เขต) ภายใน 14 วันหลังทำการย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งในการดำเนินการจำเป็นจะต้องลงทะเบียนอยู่อาศัยด้วย (resident registration) กรณีที่ลาออกจากบริษัทและไม่มีประกันสุขภาพแล้ว หรือในกรณีของเด็กเกิดใหม่ก็เช่นกัน จำเป็นต้องไปแจ้งขอเข้าประกันสุขภาพไว้ด้วย หากดำเนินการแจ้งประกันตนช้าจนเกินวันที่ไปอาศัยอยู่ที่นั่น อาจมีการรวมยอดเงินค่าประกันตนจนต้องจ่ายเป็นจำนวนที่สูงในคราวเดียวก็ได้

ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมอยู่ในการประกันสุขภาพของรัฐ
 • - การตรวจวินิจฉัย การผ่าตัด การรักษาตามปกติ
 • - ค่ายา
 • - ค่าใช้จ่ายในการดาม การเข้าเฝือก
 • - ค่าพยาบาลติดตามในกรณีที่หมอรับรองว่ามีความจำเป็น

อนึ่ง ในกรณีต่อไปนี้ไม่ครอบคลุมอยู่ในการประกันสุขภาพของรัฐ ขอให้ระมัดระวังด้วย

 • - 「ค่าเตียงเดี่ยวแยกพิเศษ」 กรณีที่นอนรพ.แล้วต้องการห้องนอนแยกพิเศษ
 • - กรณีที่ใช้ยารักษาพิเศษราคาแพงที่ไม่รวมอยู่ในประกันของรัฐ
 • - การรักษาฟันพิเศษ เช่น การครอบฟันทอง เป็นต้น
 • - การคลอดตามปกติ
 • - การทำแท้ง
 • - การศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม
 • - การตรวจสุขภาพ
ค่าลดหย่อนค่าประกันตน

กรณีของนักศึกษาต่างชาติสามารถขอลดหย่อนค่าประกันได้ โดยค่าเบี้ยประกันสุขภาพของรัฐจะกำหนดจากรายได้ของรัฐในปีก่อนหน้า ซึ่งวิธีการคำนวณค่าเบี้ยในการประกันสุขภาพจะแตกต่างกันไปตามแต่เขตการปกครองท้องถิ่นจะคิด ดังนั้นรายละเอียดเรื่องนี้ขอให้ติดต่อกับผู้ประสานงานดูอีกครั้ง และในการขอลดหย่อนค่าประกันตนนั้นจำเป็นต้องมีการยื่นคำขอไว้ก่อนด้วย ดังนั้นอย่าลืมที่จะยื่นไปพร้อมกับการดำเนินการขอเลย

PageTop

<< Back  |  Index Page  

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。