เลือกสถานศึกษาจาก โอกินาวามหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก โอกินาวามหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก โอกินาวามหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก โอกินาวามหาวิทยาลัย

จังหวัดโอกินาวะ (Okinawa) เป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากทั้งเกาะฮอนชูและเกาะคิวชู ใน 47จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น มีเพียงจังหวัดโอกินาวะเท่านั้นที่เป็นเกาะแยกออกไป ลักษณะเด่นของจังหวัดนี้คือบรรยากาศของความเป็นเกาะที่แสดงออกมาอย่างเต็มที่ เรียกว่าเป็นฮาวายของญี่ปุ่นก็ไม่ผิด ฤดูหนาวของจังหวัดโอกินาวะไม่ถึงกับหนาวจัด สภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปีช่วยให้สามารถเล่าเรียนศึกษาได้อย่างดี ในจังหวัดโอกินาวะมีชาวจีนอาศัยอยู่มาก นอกจากนี้ยังมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาอยู่ จึงมีชาวอเมริกาอยู่มากเช่นกัน แน่นอนว่านักศึกษาที่มาจากจีนและอเมริกาก็มีจำนวนไม่น้อย การได้มาศึกษาต่อที่จังหวัดโอกินาวะ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่หลายชนชาติได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันเป็นจุดเด่นของจังหวัดโอกินาวะอีกด้วย

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด5สถาบัน หน้าที่ 1

Okinawa Christian University รายชื่อคณะวิชา

Okinawa Prefectural University of Arts รายชื่อคณะวิชา

Okinawa University รายชื่อคณะวิชา

Meio University รายชื่อคณะวิชา

University of the Ryukyus รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Teikyo University
Temple University, Japan Campus
Meiji Gakuin University