ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。

มหาวิทยาลัย

Tokyo International University
Fukui University of Technology
Teikyo University
Kansai University
Temple University, Japan Campus
Osaka University
Chuo University
Meiji Gakuin University
Hosei University
Daito Bunka University
Kobe Gakuin University
Yokohama National University
Sophia University
Rikkyo University

บัณฑิตวิทยาลัย

Meiji University
Niigata University of Health and Welfare
Kansai University
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)
Rikkyo University
Tokyo City University
Sophia University
Hosei University