ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。

บัณฑิตวิทยาลัย

Hosei University
Meiji University
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)
Sophia University
Kansai University
Tokyo City University
Rikkyo University
Niigata University of Health and Welfare

มหาวิทยาลัย

Teikyo University
Chuo University
Sophia University
Fukui University of Technology
Temple University, Japan Campus
Kobe Gakuin University
Yokohama National University
Rikkyo University
Osaka University
Daito Bunka University
Meiji Gakuin University
Hosei University
Kansai University
Tokyo International University