ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。

บัณฑิตวิทยาลัย

Meiji University
Rikkyo University
Niigata University of Health and Welfare
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)
Sophia University
Tokyo City University
Kansai University
Hosei University

มหาวิทยาลัย

Rikkyo University
Teikyo University
Kansai University
Fukui University of Technology
Osaka University
Hosei University
Daito Bunka University
Temple University, Japan Campus
Chuo University
Yokohama National University
Meiji Gakuin University
Tokyo International University
Sophia University
Kobe Gakuin University