เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก ชิซุโอกะมหาวิทยาลัย

ที่จังหวัดชิซึโอกะ (Shizuoka) มีเมืองชิซึโอกะ(Shizuoka-shi)และเมืองฮามามัตซึ (Hamamatsu-shi) 2 เมืองซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตการปกครองพิเศษ นอกจาก 2 เมืองนี้แล้ว ที่จังหวัดชิซึโอกะยังมีนักศึกษาต่างชาติอย่างบราซิล หรืออเมริกา อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับนักศึกษาต่างชาตินี่เป็นเรื่องที่วิเศษมาก จังหวัดชิซึโอกะยังถูกเรียกว่า “ฟุจิโนะคุนิ”(Fuji No Kuni –ดินแดนแห่งฟูจิ) และมีภูเขาไฟฟูจิอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ การได้มองดูภูเขาไฟฟูจิไปพลางศึกษาเล่าเรียน จะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้ที่จังหวัดนี้ ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งเช่น Yamaha Motor Co., Ltd.หรือ Suzuki Motor Corp. จึงเป็นที่ที่นักศึกษาจากต่างชาติไม่ควรพลาด

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด11สถาบัน หน้าที่ 1

Shizuoka Eiwa Gakuin University รายชื่อคณะวิชา

University of Shizuoka รายชื่อคณะวิชา

Shizuoka Sangyo University รายชื่อคณะวิชา

Shizuoka University of Welfare รายชื่อคณะวิชา

Shizuoka University of Art and Culture รายชื่อคณะวิชา

Shizuoka Institute of Science and Technology รายชื่อคณะวิชา

Seirei Christopher University รายชื่อคณะวิชา

Hamamatsu University School of Medicine รายชื่อคณะวิชา

Hamamatsu Gakuin University รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Meiji Gakuin University
Temple University, Japan Campus
Teikyo University
Sapporo University