เลือกสถานศึกษาจาก โทชิกิมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก โทชิกิมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก โทชิกิมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก โทชิกิมหาวิทยาลัย

จังหวัดโทจิงิ (Tochigi) เป็นที่นิยมไม่เพียงแค่สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น ยังมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเยือนอีกด้วย จังหวัดโทจิงินี้สามารถเดินทางถึงโตเกียวชั้นในได้ด้วยรถไฟเพียงเส้นเดียว นักศึกษาต่างชาติต่างให้คะแนนในความสะดวกสบายในการสัญจรนี้ ภายในจังหวัดโทจิงิ นอกจากจะมีมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายสถาบัน“สหภาพมหาวิทยาลัยโทจิงิ”(Consortium Tochigi)ซึ่งตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาเหล่านี้ ดำเนินกิจกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ที่จังหวัดโทจิงิยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอย่าง นิกโก้(Nikko)และคินุงาวะ(Kinugawa)การเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้ จะทำให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ยากจะศึกษาจากภายในห้องเรียนได้

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด9สถาบัน หน้าที่ 1

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
Teikyo University

Discover the future of “your way” from a broad selection of 10 faculties and 33 departments.

Teikyo University is a comprehensive institution that offers studies in medicine, humanities, and sciences in 10 faculties and 32 departments. Education at Teikyo University is guided by the idea...
[«Teikyo University» ดูต่อ]

Teikyo University รายชื่อคณะวิชา

Ashikaga University รายชื่อคณะวิชา

Utsunomiya Kyowa University รายชื่อคณะวิชา

Utsunomiya University รายชื่อคณะวิชา

Sakushin Gakuin University รายชื่อคณะวิชา

Dokkyo Medical University รายชื่อคณะวิชา

Hakuoh University รายชื่อคณะวิชา

Bunsei University of Art รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Temple University, Japan Campus
Meiji Gakuin University
Teikyo University
Sapporo University