แนะแนวการใช้ชีวิต เมื่อย้ายที่อยู่(การโยกย้าย) | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > เมื่อย้ายที่อยู่(การโยกย้าย)

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แนะแนวการใช้ชีวิต

เมื่อย้ายที่อยู่(การโยกย้าย)

แจ้ง「ย้ายล่วงหน้า」ก่อน 1 เดือน ต้องแจ้งว่า「จะย้าย」กับเจ้าของบ้านล่วงหน้า 1 เดือนก่อนจะย้าย หากไม่แจ้ง 「ย้ายล่วงหน้า」 จะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของบ้านอีก 1 เดือน

แจ้งยุติการใช้ไฟฟ้า・แก๊ส・น้ำประปา

ต้องโทรศัพท์แจ้งบริษัทไฟฟ้า・แก๊สและสำนักงานประปาว่า「จะย้าย」(หมายเลขโทรศัพท์ระบุไว้ในเอกสารเรียกเก็บเงินอยู่แล้ว) วันที่ทำการย้ายออกจะมีเจ้าหน้าที่มาจดมิเตอร์ที่ใช้ไปขอให้คำนวณเงินค่าใช้บริการให้ดี

การตรวจเช็คห้องและคืนกุญแจเมื่อย้ายออก

การย้ายออกโดยที่ทิ้งของที่ไม่ใช้ไว้ในห้องจะทำให้ลำบากในการตรวจเช็ค หากขนของออกไว้ก่อนเพื่อย้ายห้องแล้วให้เจ้าของบ้านมาตรวจเช็คความเสียหายหากไม่มีอะไรก็จะได้รับเงินมัดจำคืน ขอให้คืนกุญแจในตอนนั้น

หากย้ายที่อยู่ต้องส่งเอกสาร「เอกสารแจ้งเปลี่ยนที่อยู่」

หากย้ายที่อยู่ให้ขอไปรษณียบัตรแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน,กรอกข้อความแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่หรือใส่ในตู้ไปรษณีย์ ไปรษณียภัณฑ์จะถูกส่งต่อจากที่อยู่เก่าไปยังที่อยู่ใหม่ใน 1 ปีนับจากวันที่ส่งใบแจ้ง

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม