แนะแนวการใช้ชีวิต เพื่อให้ไปรษณีย์ส่งของได้ถูกต่อง | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > เพื่อให้ไปรษณีย์ส่งของได้ถูกต่อง

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แนะแนวการใช้ชีวิต

เพื่อให้ไปรษณีย์ส่งของได้ถูกต่อง

เรียกได้ว่าการส่งจดหมายหรือสิ่งของจากประเทศของตนอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นสื่งที่นักศึกษาต่างชาติทั้งหมดร้องขอ นอกจากนี้หากส่งเอกสารสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหรือแจ้งผลสอบ,เอกสารเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค,เอกสารแจ้งที่สำคัญจากสำนักงานเทศบาลหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่ถูกต้องแล้วจะส่งผลเสียอย่างมาก

เขียนที่อยู่โดยใส่ชื่ออพาร์ตเมนต์และเลขที่ให้ถูกต้อง

กรณีที่พักอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือแมนชั่นต้องเขียนชื่อของอพาร์ตเมนต์และหมายเลขห้อง ผู้ที่อยู่ห้องเช่า・โฮมสเตย์ต้องเขียน「คุณ××」ต่อท้ายที่อยู่และนามสกุลของเจ้าของบ้านด้วย เลขที่บ้านเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้พัสดุส่งถึงที่อย่างถูกต้องได้

ต้องติดชื่อ-นามสกุลไว้เพื่อรับของทางไปรษณีย์

หากไม่เขียนชื่อ-นามสกุลไว้เพื่อรับของทางไปรษณีย์แล้วจะทำให้บุรุษไปรษณีย์สับสนว่าชื่อที่จ่าหน้าซองไว้พักอยู่จริงหรือไม่ดังนั้นขอให้ติดชื่อ-นามสกุลไว้เพื่อรับของทางไปรษณ๊ย์ด้วย กรณีที่มีเพื่อนอาศัยอยู่ด้วยขอให้เขียนชื่อ-นามสกุลของทั้งสองคน

บริการแนะนำไปรษณีย์ด้วยภาษาอังกฤษ

สามารถติดต่อสอบถามศูนย์บริการให้คำปรึกษาลูกค้าของที่ทำการไปรษณียด้วยภาษาอังกฤษได้

■ วัน-เวลาที่เปิดทำการ
วันธรรมดา 8:00-22:00
วันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00-22:00

■ หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ
0570-046-111 (คิดค่าบริการ)

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม