แนะแนวการใช้ชีวิต อุปกรณ์หรือสิ่งที่ใช้ร่วมกัน | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > อุปกรณ์หรือสิ่งที่ใช้ร่วมกัน

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แนะแนวการใช้ชีวิต

อุปกรณ์หรือสิ่งที่ใช้ร่วมกัน

มีหอพักหรือที่พักเอกชนที่「ใช้ห้องครัว・ห้องน้ำร่วมกัน」「ใช้ห้องน้ำ・ห้องอาบน้ำร่วมกัน」 กรณีที่ใช้สิ่งเหล่านี้ร่วมกันขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

ต้องปฏิบัติตาม 「ข้อตกลง」ที่กำหนดไว้

กรณีที่ใช้ห้องครัว・ห้องน้ำ・ห้องอาบน้ำร่วมกันเป็นเรื่องปกติที่แต่ละที่พักต้องมีข้อกำหนด ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็น 「ข้อตกลง」ที่จำเป็นต้องมีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นเช่นการจัดเวรทำความสะอาด เป็นต้นก็อาจจะรวมอยู่ใน 「ข้อตกลง」นี้ด้วย

นึกถึงผู้อื่นก่อนใช้สิ่งที่ใช้ร่วมกัน

สิ่งที่ใช้ร่วมกันไม่ใช่สิ่งที่จะใช้สำหรับตนเองเท่านั้นการใช้นานเกินไป,ไม่รักษาความสะอาดจะทำให้คนที่มาใช้ต่อเดือดร้อน ดังนั้นเวลาใช้ขอให้รักษาความสะอาดด้วย

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม