Economics | Tokuyama University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Economics | Tokuyama University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokuyama University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành Welfare and Information, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Yamaguchi  / Tư lập

徳山大学 | Tokuyama University

Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 745-8566
Địa chỉ liên hệ Gakuendai, Shunan-shi, Yamaguchi
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0834-28-5302
Fax 0834-34-0076
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 37người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 26người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 115người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 115người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 625,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 293,160 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Prolonging of payments at admission is not acceptable. See application guidelines for returning fees.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 07 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học