Economics | Tokuyama University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Economics | Tokuyama University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokuyama University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành Welfare and Information, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Yamaguchi  / Tư lập

徳山大学 | Tokuyama University

Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 745-8566
Địa chỉ liên hệ Gakuendai, Shunan-shi, Yamaguchi
Bộ phận liên hệ International Student Support Office
Điện thoại 0834-28-5391
Fax 0834-28-8790
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 120người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 80người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 251người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 251người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 625,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 293,100 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Prolonging of payments at admission is not acceptable. See application guidelines for returning fees.
Khoa Contemporary Economics, Business Strategy
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 10 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 10 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Application periods, examination dates, acceptance announcement dates, and registration periods differ depending on places of residence.
Please make an inquiry to the office.
[Place of the examination]: (Domestic) the university's campus, (Overseas)Tsingtao, Taipei, and Seoul
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ April admission (Transfer)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 10 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 10 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Application periods, examination dates, acceptance announcement dates, and registration periods differ depending on places of residence.
Limited to those who have completed or expect to complete secondary school in Taiwan, Korea, or Japan.
Please make an inquiry to the office.
[Place of the examination]: (Domestic) the university's campus, (Overseas) Taipei, and Seoul
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2020
Phân loại hồ sơ September admission (New Students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 4 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 4 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Application periods, examination dates, acceptance announcement dates, and registration periods differ depending on places of residence.
Please make an inquiry to the office.
[Place of the examination]: (Domestic) the university's campus, (Overseas) Tsingtao, Taipei
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2020
Phân loại hồ sơ September admission (Transfer)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 4 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 4 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Application periods, examination dates, acceptance announcement dates, and registration periods differ depending on places of residence.
Please make an inquiry to the office.
[Place of the examination]: (In Japan) the university's campus, (Overseas) Taipei

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học