Literature | Baiko Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Literature | Baiko Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Literature

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Baiko Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Literature, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Yamaguchi  / Tư lập

梅光学院大学 | Baiko Gakuin University

  • Literature

Literature

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 750-8511
Địa chỉ liên hệ 1-1-1 Koyo-cho, Shimonoseki-shi, Yamaguchi
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 083-227-1010
Fax 083-227-1120
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 15người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 10người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 82người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 82người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 25,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 30,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 958,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 7,500 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Scholarship is available. For details, please refer to the application guidelines.
Khoa Humanities
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 10 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 12 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 12 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 12 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 1 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 1 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, English Interview for majors of English Communication and International Business Communication.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 2 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 3 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 3 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 18 tháng 3 năm 2020(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn, English Interview for majors of English Communication and International Business Communication.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học